25.11.2019

Kokoomusnaiset vaatii tyttöjen ja naisten oikeuksia polkevien ilmiöiden kitkemistä Suomesta.

”Tasa-arvon takapakkeja ei pidä hyväksyä. Kontrolliväkivalta, tyttöjen sukupuolielinten silpominen ja pakkoavioliitot on kitkettävä. Tyttöjen ja naisten oikeus omaan kehoonsa ja vapaaseen tahtoon ovat ihmisoikeuksia, joita Kokoomusnaiset puolustaa”, Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman sanoo.

Kokoomusnaiset on vaatinut tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä omana rikosnimikkeenään. Vikman on myös jättänyt aiheesta lakialoitteen yhdessä kansanedustaja Sari Sarkomaan kanssa. Lakialoitteella on tarkoitus parantaa sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisyä, parantaa tekojen viranomaisten tietoon tuloa sekä koventaa teoista määrättäviä rangaistuksia.

Silpominen on tällä hetkellä törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävä rikos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan Suomessa elää jopa 3 000 tyttöä, joilla on riski joutua silvotuiksi, ja 10 000 jo silvottua tyttöä tai naista. Vikmanin mukaan ongelma on, ettei rikosvastuuta ole saatu toteutumaan nykyisellä lainsäädännöllä.

”Väkivaltaa ei voi puolustella kunnialla tai perinteellä. Lainsäädäntömme on onnistuttava nykyistä paremmin suojelemaan silpomisuhan alla eläviä tyttöjä. Meidän on onnistuttava takaamaan jokaiselle itsemääräämisoikeus ja koskemattomuuden suoja. Oikeusvaltioon ei kuulu rinnakkaisyhteiskuntia, joissa joidenkin ihmisten elämää rajoitetaan esimerkiksi sukupuolen perusteella”, Vikman toteaa.

Avioliittoon pakottaminen on yksi kontrolliväkivallan muoto. Monissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa pakkoavioliitto on kriminalisoitu omana rikosnimikkeenään. Suomessa laki katsoo pakkoavioliiton ihmiskaupaksi tai pakottamiseksi. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tuoreimmasta katsauksesta selviää, että pakkoavioliittoja esintyy myös Suomessa.

”Oikeusministeriö on tehnyt selvityksen keinoista, joilla pakkoavioliittoihin voidaan puuttua ennaltaehkäisevästi nykyistä tehokkaammin. Selvitys nosti esiin puutteita viranomaisten tietoisuudessa, osaamisessa ja toimintamalleissa. Viranomaisten yhteistyötä on kehitettävä sekä ohjeistusta ja koulutusta lisättävä. Lisäksi Kokoomusnaiset vaatii, että pakkoavioliitot on voitava mitätöidä tai purkaa muutenkin kuin avioeron kautta”, Vikman vaatii.

Harvinaisempien ilmiöiden lisäksi Vikman nostaa esiin Suomen korkeat lähisuhdeväkivaltatilastot. THL:n mukaan ainakin 130 000 suomalaista kokee vuosittain parisuhteessaan väkivaltaa. Yli 15-vuotiaista naisista lähes joka kolmas on joutunut parisuhdeväkivallan uhriksi elämänsä aikana.

”Suomi on monessa suhteessa turvallinen maa, mutta lähisuhdeväkivallan osalta meillä on hyvinvointiyhteiskunnassa musta piste. Euroopan unionin perusoikeusviraston mukaan Suomi on EU-maiden kärjessä lähisuhdeväkivaltatilastoissa. Meidän on suojeltava nykyistä tehokkaammin fyysistä koskemattomuutta ja ryhdyttävä toimiin lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi, uhrien auttamiseksi sekä tekoihin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen”, Vikman päättää.

Tänään 25.11. on YK:n kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Lisätiedot:
Sofia Vikman
040 568 3777

Jaa sisältö: