26.10.2018

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman pitää hallituksen  julkaisemaa esitystä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämisestä kannatettavana.

”Kiristämällä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia lähetämme selkeän viestin siitä, miten vakavina ja tuomittavina rikoksina näitä tekoja pidämme. Yhteiskunnan on suojeltava lapsen oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen”, Vikman sanoo.

Törkeästä lapsenraiskauksesta esitetään rangaistavaksi sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4-12 vuotta vankeutta. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Vikmanin mielestä muutokset ovat tarpeellisia.

”Törkeän lapsenraiskauksen säätämisellä kiristetään rangaistuskäytäntöä vakavimmissa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottaminen taas mahdollistaa ankarampien rangaistusten tuomitsemisen sellaisista teoista, joita ei voida tuomita lapsen törkeinä seksuaalisina hyväksikäyttöinä. Muutokset kiristävät seksuaalirikollisten tuomioita ja tuovat enemmän oikeutta uhrille”, Vikman sanoo.

Esitetyt muutokset rikoslakiin ovat osa oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) rangaistuspolitiikkaa kiristävää lainsäädäntöpakettia. Vikman näkee linjan perusteltuna.

”Seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomittavien rangaistusten taso on tällä hetkellä selvästi matalampi verrattuna esimerkiksi talousrikoksista tuomittavien rangaistusten tasoon. Erityisen ongelmallinen tilanne on ollut lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kohdalla. Hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava askel oikeaan suuntaan”, Vikman päättää.

Lisätiedot:
Sofia Vikman 
p. 040 5683777

Jaa sisältö: