13.05.2016

Kokoomusnaiset esittää, että puolueelle laaditaan perheitä ja työelämää koskeva asiakirja. Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan Kokoomuksen arvot antavat hyvät eväät selkeiden kantojen muodostamiseen.

”Kokoomuksen arvot, kuten mahdollisuuksien tasa-arvo, kannustavuus ja välittäminen, yhdistävät suurta joukkoa suomalaisia. Puolueella ei kuitenkaan tällä hetkellä ole selkeää ja ajankohtaista kantaa keskeisiin perhe- ja työelämäkysymyksiin”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan Kokoomusnaisten aloite perheet ja työelämä -asiakirjan valmistelemisesta on saanut myönteisen vastaanoton.

”Kokoomuksen Naisten Liitto jätti puoluekokoukselle aloitteen huhtikuussa. Puoluehallitus suhtautui asiaan myönteisesti. Toivottavasti niin tekee myös puoluekokous kesäkuussa”, Vikman kertoo.

Vikmanin mukaan naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet työelämässä hyödyttävät sekä perheitä että kansantaloutta.

”Työssäkäyntiä pitää mahdollistaa – ei jarruttaa, jos hyvinvointi halutaan pelastaa. Työn ja perheen yhteensovittaminen sekä tasa-arvoiset uramahdollisuudet eivät ole pelkästään tasa-arvokysymys vaan myös merkittävä kansantaloudellinen asia”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan työelämän mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten yhteiskunnan rakenteet.  Korkeakouluistamme valmistuvista jo yli puolet on naisia, mutta naisilla on usein vaikeuksia löytää erityisesti työuran alussa pysyvää työpaikkaa. Se heijastuu myös myöhempään ura- ja palkkakehitykseen sekä lopulta naisten miehiä pienempiin eläkkeisiin.

”Vanhemmuuden kustannuksia ja perhevapaita koskevien päätösten lisäksi yhteiskunnan palveluilla on iso merkitys mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumiselle. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen laatu, hinta ja saatavuus vaikuttavat erityisesti naisten työuraan. Kunnallinen päivähoito on mahdollistanut nimenomaan naisten työssäkäynnin, koska juuri naiset ovat useimmiten hoitaneet lasta kotona”, sanoo Sofia Vikman.

Vikmanin mukaan Kokoomuksessa on tehtävä pitkäjänteistä ja laajaa ohjelmatyötä, jotta puolue onnistuu nykyistä paremmin viestimään ja toteuttamaan arvolähtöiset tavoitteensa.

”Monet viime aikojen kipeät päätökset osuvat työssäkäyviin naisiin, tavallisiin keskituloisiin lapsiperheisiin ja julkissektorin koulutettuihin naisiin. Kokoomuksen on siksi entistäkin tärkeämpää yhdessä huolellisesti valmistellen linjata kokoomuslaiset tavoitteet mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamiseksi sekä työn ja perheen yhteensovittamiseksi”, sanoo Sofia Vikman.

Lisätiedot:

Sofia Vikman, p. 040568 3777

kansanedustaja

Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: