19.08.2020

Kannanotto 18.8.2020

Kokoomusnaiset vaativat yksityisten toimijoiden ottamista mukaan koronajonojen purkamiseksi

Marinin hallituksen keväällä valitsema ”testaa, jäljiltä, eristä ja hoida” -strategia vaatii toimiakseen ja koronaviruksen hillitsemiseksi nopeaa ja riittävää testauskapasiteettia. Parhaillaan Suomi on kuitenkin tilanteessa, jossa pelkästään testiin pääseminen voi viedä useita päiviä eikä testituloksia ole monellakaan paikkakunnalla mahdollista saada samana tai seuraavana päivänä. Samaan aikaan tartuntaketjujen jäljittäminen hankaloituu ja viruksen leviäminen uudelleen laajalle alueelle Suomeen on todennäköistä. Koronaviruksen leviäminen tulee estää ja työhön on otettava paremmin mukaan myös yksityisen sektorin toimijat.

Pitkät testausjonot aiheuttavat nyt haasteita erityisesti lapsiperheille. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan lapsi ei voi mennä päivähoitoon tai kouluun, mikäli hänellä on pieniäkään hengitystieoireita. Ennen kouluun tai päivähoitoon palaamista lapsen on käytävä koronavirustestissä ja saatava testistä negatiivinen tulos. Tuloksen saaminen kestää pahimmillaan viikon, sillä se edellyttää lääkäriin vastaanottoa lähetteen saamiseksi, itse testauksen ajanvarausta sekä näytteen analysointia. Ajanvarausjärjestelmät ovat ruuhkautuneet eri puolilla Suomea ja jonot testeihin pääsemiseksi ovat venyneet pitkiksi. 

Testauksen ruuhkautuminen heijastuu myös ongelmina  työpaikoilla. Pienten lasten vanhemmille kertyy poikkeuksellisen paljon poissaoloja töistä, sillä lapsille hyvin tyypillisestä pienestäkin nuhasta on nyt jäätävä kotiin ja käytävä läpi useita päiviä kestävä testausprosessi. Hankalinta tilanne on niiden kohdalla, joille etätyöt eivät ole mahdollisia. Esimerkiksi monet yrittäjät ovat vaikeuksissa lukuisten poissaolojen vuoksi. Kevään kokemukset ovat myös osoittaneet, että vaikka etätyöt olisivat mahdollisia, voi niiden yhdistäminen lasten kokopäiväiseen ohjaukseen olla haasteellista. 

Koulujen ja päiväkotien tiukka linja on ymmärrettävä ja välttämätön viruksen torjunnassa. Kokoomusnaiset vaativat, että testaukseen satsataan nyt enemmän, jotta testaukseen pääsy sekä tulosten saaminen nopeutuu. Tämä on edellytys hallituksen strategian toteutumiselle. Kun julkisen sektorin kapasiteetti ei riitä hoitamaan testausta ja näin torjumaan viruksen leviämistä, on yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tiivistettävä merkittävästi.

Kokoomusnaiset vaativat Suomen hallitukselta tarmokkaampia toimia koronaviruksen taltuttamiseksi. Testauskapasiteettia on lisättävä, testaukseen pääsyä ja testitulosten saamista on nopeutettava.

Kokoomusnaisten liittohallitus

Lisätietoja:

Aino-Kaisa Kaunisto, viestintäkoordinaattori
040 8375116, aino-kaisa.kaunisto@kokoomusnaiset.fi

Saara-Sofia Sirén, puheenjohtaja

050 5132051, saara-sofia.siren@eduskunta.fi

Jaa sisältö: