30.09.2023

Naisjärjestöjen toiminta sai ansaitsemansa tuen, kun hallituksen budjettiriihi päätti vakiinnuttaa naisjärjestöjen valtionavun eduskunnan jo vuosien ajan linjaamalle tasolle. Kokoomuksen Naisten Liitto on sekä Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis ry:n että Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestö ja toimii yhteistyössä näiden sukupuolten tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta edistävien kattojärjestöjen ja niiden jäsenjärjestöjen kanssa.

On merkittävää, että hallitus budjettineuvotteluissa turvasi naisjärjestöjen toiminnan ja vakiinnutti järjestöjen toiminnan eduskunnan jo vuosien ajan sille määräämälle tasolle. Tämän päätöksen puolesta on naisjärjestöissä tehty valtavasti työtä vuosien ajan. On erityisen tärkeää, että naisjärjestöjen toiminta on vaikuttavaa ja vakaata. Erityisesti kun kansainvälinen anti-gender -liike toimii voimalla ympäri maailmaa ja liikkeen vaikutus näkyy selvästi myös meillä. Naisjärjestöjen tuen jatkuvuus tukee myös Kokoomuksen Naisten Liiton toimintaa. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Työtämme naisten oikeuksien puolesta seurataan laajasti maailmalla. Kiitämme naisjärjestöjen rahoituksen tason linjaamisesta hyvää hallitusyhteistyötä ja opetusministeri Anna-Maja Henrikssonia”, painottaa Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen.

Yhteisen työn jatkuvuudelle on paljon tarvetta. Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa, naisten surmat parisuhteissa ovat korkealla tasolla, naisiin kohdistuva vihapuhe on kansainvälisissä tutkimuksissakin todettu vakavaksi ongelmaksi. Lähes joka toinen yläasteikäinen tyttö kohtaa seksuaalista häirintää. Palkkatasa-arvoon on matkaa, eikä kehitystä juuri ole viime vuosina tapahtunut. Koulutusalat ja ammatit ovat eriytyneet sukupuolen mukaan. ”Valmistelu valtioneuvoston tiedonannon toimintaohjelman tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi on alkamassa. Tulevalle hallituksen tasa-arvo-ohjelmalle on paljon odotuksia. Olemme mielellämme mukana vaikuttamassa yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa ja tukemassa tasa-arvoministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla tehtäviä toimia. Toimitaan tinkimättömästi yhteisten tavoitteiden puolesta”, sanoo puheenjohtaja Keto-Huovinen.

Hallitus päätti budjettiriihessä syyskuussa 2023 vakiinnuttaa kolmen tasa-arvon kattojärjestön tuen: Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Naisjärjestöt yhteistyössä –Nytkis ry ja Monika-Naiset liitto ry.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n liittohallituksen kannanotto, hyväksytty kokouksessa 29.9.2023.

Lisätietoja:

Pihla Keto-Huovinen
Puheenjohtaja
Kansanedustaja
pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi 

Terhi Heinilä
Pääsihteeri
terhi.heinila@kokoomusnaiset.fi 

Kokoomuksen Naisten Liitto ry

Jaa sisältö: