03.03.2020

Kokoomusnaiset liittohallitus 29.2.2020 kannanotto

Kokoomusnaiset iloitsee, että perhevapaauudistuksen valmistelu viimein etenee, sillä perheiden hyvinvointia ja työelämän tasa-arvoa vahvistavaa uudistusta on odotettu jo pitkään. Hallituksella ja uudistusta valmistelevalla työryhmällä on kuitenkin edessään vielä pitkä työ, sillä nyt sovittuna ovat vasta alustavat elementit ja moni iso kysymys on vielä avoinna.

Kokoomusnaiset on ollut jo pitkään halukas uudistamaan perhevapaajärjestelmää. Kokoomuksen tahtona on ollut edistää perhevapaauudistuksella sukupuolten tasa-arvoa ja perheiden parempaa arkea. Kokoomuksen mielestä perhevapaauudistus on toteutettava siten, että se huomioi lapsen edun, parantaa vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvoa, lisää perheiden valinnanvapautta ja joustoja, vahvistaa naisten työllisyyttä ja työmarkkina-asemaa, sekä lisää lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.

Hallituksen esitystä perhevapaamalliksi on kiitelty siitä, että se ottaa aikaisempaa paremmin huomioon erilaiset perhemuodot ja joustavoittaa monenlaisten perheiden arjen vaatimuksia. Tämä vastaa myös perheiden toiveisiin, sillä kyselyiden mukaan suomalaiset toivovat perhevapaauudistukselta ennen kaikkea joustoa.

Myös kokoomusnaisten lähtökohtana perhevapaiden uudistamisessa on se, että haluamme kunnioittaa perheiden mahdollisuutta valita omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivat hoitoratkaisut. Perhevapaajärjestelmän on kyettävä vastaamaan kaikkien perheiden erilaisiin tilanteisiin.

Perhevapaiden joustot olisivat tärkeitä erityisesti yksinyrittäjille

Kokoomus haluaa toteuttaa perhevapaauudistuksen siten, että uudistuksella vastataan erilaisten perheiden erilaisiin tarpeisiin – myös yrittäjät ja erityisesti yksinyrittäjät tulee ottaa paremmin huomioon. Perhevapaajärjestelmän pitää kohdella perheitä tasapuolisesti ja olla yhteensovitettavissa kaikenlaisiin ammatteihin ja työn tekemisen muotoihin.

Suomen yrittäjien teettämään kyselyyn vastanneista, yksinyrittäjinä toimivista, alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmista, jopa 38% ilmoitti, että ei ollut pitänyt perhevapaita lainkaan. Erityisesti monen yksinyrittäjän kohdalla perhevapaajärjestelmän joustot voisivatkin merkittävästi parantaa mahdollisuutta käyttää perhevapaita, sekä helpottaisivat työn ja perheen yhteensovittamista.

Suomen Yrittäjien mukaan etuusjärjestelmää voisi joustavoittaa esimerkiksi siten, että yrittäjä-äitien olisi mahdollista jaksottaa päivärahapäiviä nykyistä useampaan osaan ja pidemmälle ajanjaksolle. Jotta tämä onnistuu, lastenhoidon tukijärjestelmän tulee olla käytettävissä jo raskausrahajakson päättymisen jälkeen. Lisäksi yrittäjät ovat ehdottaneet, että toiminimiyrittäjillä tulisi olla oikeus vähentää sairaan lapsen hoitajan palkka yritystoiminnan verotuksesta.

Työn ja perheen yhteensovittamisessa moni yksinyrittäjä on todellakin melko haavoittuvaisessa asemassa. On tärkeää, että perhevapaauudistuksessa joustot lisääntyvät perheiden parhaaksi. Nyt kun hallitus ja perhevapaauudistusta valmisteleva työryhmä selvittävät miten joustoja käytännössä toteutetaan, on tärkeä pitää mielessä myös yksinyrittäjät.

Kokoomusnaiset kannustavatkin hallitusta ottamaan huomioon myös yksinyrittäjien tarpeet, kun perheiden etuuksia uudistetaan.

Liittohallitus

Jaa sisältö: