08.09.2017

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman esittää yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista kaikilla koulutusasteilla.

”Vahvistamalla yrittäjyyskasvatusta koulutuksessa voimme vaikuttaa siihen, että yhä useampi nuori kokee yrittäjyyden houkuttelevana vaihtoehtona. Suomen menestys on aina perustunut työhön ja yrittämiseen. Tarvitsemme yhä enemmän menestyviä yrityksiä ja ihmisiä, joilla on rohkeutta ottaa riskejä, kykyä luoda uutta sekä tahtoa ja taitoa työllistää itsensä ja tarjota työtä myös toisille. Yrittäjäasenteesta on suurta hyötyä myös palkkatöissä”, Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan yrittäjyyskasvatus on otettava osaksi kaikkea opetusta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

”Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista tai yrittäjyyden opettamista yksittäisillä oppitunneilla, vaan yrittäjyyskasvatuksen pitäisi olla läpileikkaava teema kaikessa opetuksessa. Läpi eri oppiaineiden integroitu yrittäjyyskasvatus kannustaa lapsia ja nuoria yritteliäisyyteen, oma-aloitteisuuteen, vastuunottamiseen sekä vahvistaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Yrittäjyys on ennen kaikkea asenne ja kykyä suunnitella ja muuttaa ideat toiminnaksi. Asioihin tarttuminen, ratkaisujen etsiminen sekä kyky johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat taitoja, joita työelämässä tarvitaan vaikka ei yrittäjäksi ryhtyisikään”, Vikman sanoo.

Vikman iloitsee siitä, että nuoret suhtautuvat yrittäjyyteen aiempaa positiivisemmin. Jopa joka viides 18-24-vuotias suomalainen miettii yrittäjyyttä vaihtoehtona kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Vielä 200-luvun alussa samaa mieltä oli vain muutama prosentti.

”Yrittäjyyskasvatuksella on keskeinen rooli siinä, miten nuoret suhtautuvat yrittäjyyteen ja työntekoon. Nuoret ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä, mutta lopulta harva kuitenkaan lähtee yrittäjiksi. Siksi on tärkeää, että myös koulutuksessa lapsia ja nuoria kannustetaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asenteeseen”, Vikman sanoo.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Yrittäjyysviikkoa. Viikon tavoitteena on saada yrittäjyyttä näkyviin niin yrittäjille kuin suurelle yleisöllekin.

Jaa sisältö: