29.01.2020

Kokoomusnaisilla on selkeä rooli ja merkitys puolueemme toiminnassa, nyt ja tulevaisuudessa. Naisten toimintaa ei tule nähdä irrallaan puolueesta, vaan vahvasti muodostamassa kokoomuslaista linjaa.

Olen huolissani demokraattisen järjestelmämme tulevaisuudesta. Edustuksellinen demokratia on kohdannut ennennäkemättömiä uhkia. Valeuutisten, vihapuheen ja sosiaalisen median kasvottoman ja armottoman keskustelun kautta on jo nakerrettu luottamusta puolueita ja politiikkaa kohtaan – onnistuneesti vaikutettu vaalituloksiinkin. Demokratiaa voidaan kuitenkin vahvistaa vain puoluetoiminnan kautta. Puoluetoiminnan vahvistamisessa taas keskeistä on vahvistaa niiden ryhmien vaikutusmahdollisuuksia, jotka politiikassa ovat vähemmistössä: esimerkiksi naiset. Maissa, joissa demokratia on heikentynyt ja oikeusvaltioperiaate kyseenalaistettu, on systemaattisesti lähdetty heikentämään juuri vähemmistöjen asemaa ja tasa-arvoa.

Ihanneyhteiskunnassa erilaiset ryhmät eivät tarvitsisi puolustajiaan, vaan kaikki päätöksenteko pohjautuisi täydelliseen tasa-arvoon eri ihmisten kesken. Tasa-arvo on kuitenkin kaukana valmiista. Itse asiassa, tasa-arvo saattaa jopa laskea, mikäli emme yhdessä nosta epäkohtia esille. Ja niin kauan, kun emme ole saavuttaneet tasa-arvon tavoitteita, Kokoomusnaisilla on tärkeä tehtävä edistää asiaa.

Juuri nyt puolueemme on uudistusten edessä. Kokoomusnaiset ovat keskeisesti muodostamassa uusia toimintatapoja ja ennen kaikkea tulevaa poliittista linjaa. Näen isoja mahdollisuuksia juuri niiden poliittisten teemojen osalta, jotka ovat tuoneet minut politiikkaan: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja kestävä tulevaisuus. Nämä Kokoomusnaisille kautta aikain keskeiset teemat tarvitsevat puolueessamme edelleen vahvistusta. Se edellyttää vahvempaa yhteisvoimaa. Siksi Kokoomusnaisia tarvittaisiin enemmän.

Tervetuloa mukaan Kokoomusnaisten toimintaan! Jos haluat olla uudella vuosikymmenellä ja Kokoomusnaisten uudella vuosisadalla edistämässä tasa-arvoa ja vahvistamassa demokratiaa kanssamme, lähde mukaan toimintaamme. Pääset vaikuttamaan juuri itsellesi tärkeisiin teemoihin.

Saara-Sofia Sirén
kansanedustaja
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: