26.01.2018

Aktiivimalli puhuttaa suomalaisia. Työllisyyden nostaminen on hallituksen tärkein tavoite. Aktiivimallilla tarkoitetaan hyvää työttömille, sillä jokainen työllistyminen on onnistuminen.

Miksi aktiivimalli? Työllisyysaste pitää saada nousuun. Maassamme on yhä vähemmän työssäkäyviä työikäisiä. Kyse ei ole siitä, että ihmiset ovat laiskoja ja välttelevät työtä, vaan siitä, että järjestelmä on joko-tai –mallinen: joko olet töissä, tai et ole. Järjestelmämme on tukenut pysymistä täystyöttömänä osatyöllistymisen sijaan. Tähän asti olet ollut ”hankala työtön” tehdessäsi jonkin verran töitä tai perustaessasi yrityksen. Järjestelmä on siis passivoinut työelämän ulkopuolelle jääneitä. Aktiivimalli yrittää tehdä tästä lopun ja kunnioittaa ihmisen pieniäkin työtilaisuuksia ja yritteliäisyyttä, mutta ei poista perusturvan mahdollistamaa työttömyyskorvausta.

Järjestelmämme kaipaa etenkin joustavuutta ja uutta ajattelua. TE-palveluiden ja muiden aktivointitoimien on oltava riittäviä. On puhuttu paljon Tanskan mallista, jossa virkailijat tekevät enemmän face-to-face –palvelutyötä ja työvoima on kiinnitetty työllistämistehtäviin. TE-palveluihin tarvitaan siis uudistusta.

Uutta ajattelua tarvitaan myös yrityksiltä. Yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin pitää tulla mukaan aktiivimalliin tarjoamalla ihmisille lyhyempiäkin työtilaisuuksia, kuten 18 tunnin /3 kuukautta työvaadetta, jota työttömiltä edellytetään. Työnantajien pitää myös katsoa peiliin ja ottaa paremmin huomioon myös oikeasti työttömien työhakulomakkeet, eikä pelkästään ottaa ”kuorman helpoimmasta läjästä” jo työssä olevia työhakijoita työhaastatteluun. Aktiivimalli vaatii riskinottoa ja uutta ajattelua myös työnantajilta. On epäreilua laittaa työttömille uusia vaatimuksia, jos toinen osapuoli ei osallistu aktiivimallia toteuttamaan, työllistämään. Yritykset ovat avainasemassa uudessa aktiivimallissa.

Kaikenlaisen ja lyhemmänkin työrupeaman tekeminen on oltava kannattavaa. Työllisten määrä pitää saada kasvamaan. Työ tuo ihmiselle sisältöä ja ryhtiä elämään. Verovarat karttuvat pienistä puroista. Purot pitää saada virtaamaan.

Ihmiset ovat aina muuttaneet työn perässä joko ulkomaille tai sitten maan sisällä. Muuttaminen on tehtävä houkuttelevaksi ja mahdolliseksi. Itse sain nuorena maisterina muuttorahan ja ilmaisen muuttoauton päästyäni ensimmäiseen työpaikkaani kauaksi kotoa. Ensimmäisellä oman alan työtodistuksella oli suuri vaikutus seuraavaan työpaikkaani, joka löytyikin myöhemmin kotikunnasta. Muuttaminen ei voi olla pakollista, mutta se on tehtävä helpoksi ja kannattavaksi.

Ihminen ajattelee taloudellisesti ja viisaasti, itseään ja perhettään. Tämä pitää huomioida kaikissa valtiovallan uudistuksissa. Porkkanalla on enemmän vaikuttavuutta kuin kepillä. Toimiva porkkana on esimerkiksi karenssipäivien määrän väheneminen, omaehtoinen opiskelu ja 300 euron työn tekemisen mahdollisuus ilman työttömyysturvan vähentymistä. Porkkanoita pitää saada myös pienyrityksille, joilla on töitä tehtäväksi, mutta ei varaa palkata.

Raija Lummi
Kirjoittaja on Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen ja torniolainen kuntapäättäjä

Jaa sisältö: