14.09.2017

Kokoomusnaiset kannustaa naisia johtotehtäviin ja etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia työelämän huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia. Tähän liittyen järjestämme lauantaina 30.9. johtajuusseminaarin. Päivän aikana kuulemme huippunaisilta erilaisia näkökulmia siihen, miten omaa osaamistaan kannattaa kehittää ja miten rakentaa nousujohteista työuraa sekä millaisia ominaisuuksia johtajalta vaaditaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan inspiroitumaan!

Asiasisällöt ja asiantuntemus ovat etusijalla Kokoomuksen Naisten Liiton toiminnassa ja vaikuttamistyössä. Aktiivinen toimintamme ja kiinnostavat asiasisällöt näkyvät jo vetovoimamme vahvana kasvuna. Työmme myös tuottaa tulosta, kun tavoitteitamme tehdään todeksi eri päätöksenteon areenoilla.

Kokoomusnaisten aloitteesta ja johdolla Kokoomukselle tehty Perheet ja työelämä -asiakirja on konkreettinen esimerkki siitä, miten olemme vahvistaneet asiasisältöjä ja tavoitteidemme toteuttamista. Perheet ja työelämä -asiakirjatyömme hyväksyttiin alkuvuodesta sellaisenaan puoluehallituksessa Kokoomuksen kannoiksi. Osa Perheet ja työelämä -tavoitteistamme on jo edennyt aina maan hallituksen päätöksiksi saakka. 

Syksyn aikana ohjelmatyömme saa jatkoa liiton uuden tavoiteohjelman muodossa. Tavoiteohjelmassa määritellään Kokoomusnaisten poliittiset tavoitteet tuleville vuosille. On tärkeää, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus jälleen saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa Kokoomusnaisten tavoitteisiin. Syksyn aikana järjestämme ympäri Suomen keskustelukiertueen tavoiteohjelman sisällöstä.  

Maan hallitus sopi elokuun lopulla valtion ensi vuoden budjettiesityksestä sekä uusista toimista talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Kokoomusnaiset vaati hallitukselta budjettiriihestä viimein päätöstä perhevapaiden uudistamisesta. Lisäksi painotimme välttämämätöntä turvallisuuden vahvistamistamista sekä liikenevien lisämäärärahojen kohdentamista koulutukseen ja osaamiseen. Näiltä osin hallituksen päätöksiin voi olla tyytyväinen. Budjettiesityksen pääpaino on työllisyyden, osaamisen ja turvallisuuden vahvistamisessa.

Meille kokoomusnaisille hallituksen budjettiriihessä tekemä päätös uudistaa perhevapaat vielä tämän vaalikauden aikana on todellinen työvoitto perheiden ja naisten työmarkkina-aseman puolesta. Perheet ja työelämä -asiakirjassa esittelemämme Kokoomuksen perhevapaamalli on erinomainen pohja uudistukselle ja täyttää kaikki hallituksen budjettiriihessä uudistukselle sopimat reunaehdot. Lisää perhevapaauudistuksesta ja Kokoomuksen perhevapaamallista löytyy aiemmasta blogistani. 

Perhevapaauudistuksen lisäksi myös monet muut tavoitteemme ovat edenneet. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin ja turvakodit saivat lisärahoitusta jo hallituksen puolivälitarkastelussa huhtikuussa. Keväällä astui myös voimaan työnantajalle vanhemmuudesta koituvien kustannusten tasaus, joka paransi naisten asemaa työmarkkinoilla. Elokuun budjettiriihessä hallitus päätti lisätä rahoitusta äitiyspakkauksen kehittämiseen ja panostaa lisärahoitusta peruskoulun tasa-arvoon. 

Toteutuneet tavoitteemme ja noteeratut aloitteemme kertovat Kokoomusnaisten vaikuttavuuden vahvistumisesta. Tämä yhdessä jäsenmäärämme vahvan kasvun kanssa tarkoittaa positiivista nostetta Kokoomuksen Naisten Liitolle. Tästä meidän on hyvä jatkaa tapahtumarikasta syksyä! Tarjolla on jälleen monia osallistumisen paikkoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja liittymään jäseneksi. Toivottavasti tapaamme syksyn tapahtumissa!

Sofia Vikman

Jaa sisältö: