21.08.2023

Kokoomuksen Naisten Liiton talous- ja hallintosuunnittelijaksi on valittu valtiotieteiden maisteri Heidi Määttä. Määttä siirtyy tehtävään Kelalta ratkaisuasiantuntijan tehtävistä.

Määtän valintaa puolsivat työkokemuksen ja opintojen lisäksi aiempi laaja järjestökokemus ja järjestöjen hallitustyöskentelyn sekä taloushallinnon tuntemus. Heidi Määttä on toiminut järjestökentän eri aloilla, muun muuassa Suomen YK-nnuroissa ja Your Finnish Friends ry:ssä.

Määttä odottaa jo innolla työtään Kokoomusnaisilla:

”On innostavaa päästä osaksi Kokoomusnaisia, joka tekee tärkeää tasa-arvotyötä ja vaikuttaa poliittisesti. Pääsen tässä työssä hyödyntämään aiempaa järjestökokemustani sekä laajentamaan osaamistani.”

Talous- ja hallintosuunnittelijan työnkuvaan kuuluu Kokoomusnaisten piirien talouden ja hallinnon tukeminen sekä toiminnan koordinointi, sekä liiton hallinnollisten ja taloushallinnon työn tukeminen.

Kokoomusnaisten pääsihteeri Terhi Heinilä kommentoi Määtän valintaa:

”On suuri ilo saada aloittaa yhteistyö Heidi Määtän kanssa Kokoomuksen Naisten Liiton eri tehtävissä. Heidi on osoittautunut kokemukseltaan ja kiinnostukseltaan niin järjestöjen talouden ja hallinnon vastuulliseksi toimijaksi kuin yhteiskunnan ja sukupuolten tasa-arvon teemoja tuntevaksi henkilöksi. Heidillä on osaamista taloushallinnossa sekä tahtoa ja näkemystä naisjärjestön työstä ja naisten elämästä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.”

Määttä aloittaa tehtävässään 4.9.2023 alkaen.

Jaa sisältö: