05.02.2014

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka piti 5.2. Kokoomuksen ryhmäpuheen valtiopäivien avajaiskeskustelussa:

Arvoisa puhemies,

Tämä kevät on isojen päätösten aikaa. Meitä haastetaan joka puolelta. Taloustilanne on edelleenkin ennakoitua heikompi. Työllisyystilanne uhkaa vielä heiketä myös kotimarkkinoiden kannalta tärkeällä kaupan sektorilla. Kunnilla ja valtiolla ovat rahat loppumassa, joten aukkoa joudutaan paikkaamaan velanotolla. Koko suomalainen yhteiskunta on muutoksessa.

Nyt jos koskaan tarvitaan päättäväisyyttä. Haasteet eivät häviä yksityiskohdista väittelemällä tai päätöksentekoa lykkäämällä. Tarvitaan malttia asioihin perehtymiseen ja luutuneiden käsitysten tuulettamista. Suomen tila vaatii poliittisilta päättäjiltä – hallitus – oppositio -asetelmasta riippumatta – vastuunkantoa ja VAKAVAA pohdintaa, mihin suuntaan Suomea pitää viedä.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on tehnyt vaikeassa tilanteessa aivan oikeansuuntaisia toimia. Suomen taloudessa on jo nähtävissä orastavaa kasvua. Myös EU:n talouskriisin pahin vaihe on toivottavasti jäämässä taakse, kiitos kipeidenkin päätösten. Jos lupaavat merkit realisoituvat, tarkoittaa se meille suomalaisille lisää työtä ja toimeentuloa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen on pidettävä kevään kehysriihessä rima edelleen korkealla ja tehtävä loppuvaalikaudellakin kaikki, mitä suomalaisen työn eteen tehtävissä on. Olemme sitoutuneet viemään eteenpäin kaikkia käynnissä olevia rakenneuudistuksia. Uudistukset eivät ole helppoja, mutta kevään aikana ratkaisut on löydettävä.

Tärkeintä on rakentaa tulevaisuuden menestystä, vaikka kaikki positiiviset vaikutukset eivät näy heti. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää hallitusta rohkeudesta alentaa roimasti yhteisöveroa. Tuo päätös sisältää tärkeän viestin: tähän maahan kannattaa luoda uutta työtä.

Arvoisa puhemies,

Vaikka ongelmat tuntuvatkin kaatuvan päälle, on katsottava pidemmälle ja vaalittava suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia: luottamusta, ahkeruutta, luovuutta ja erinomaista koulutusta.

Menestyksemme perustuu suomalaiseen osaamiseen, tutkimustoimintaan ja ihmisten haluun toteuttaa itseään. Kokoomus kantaa vastuuta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Näemme sen aivan keskeisenä tulevaisuuden menestysvalttina. Tätä pohjaa emme saa päästää rapautumaan.

Korkea osaamisemme on tuonut menestystä, työtä ja toimeentuloa tuhansille suomalaisille muun muassa metsä- ja energia-alan, lääketeollisuuden ja peliteknologian parissa. Vahva osaamisemme on tavaramerkki, jota on vaalittava kaikin keinoin.

Arvoisa puhemies,

Suomi tarvitsee menestymisen nälkää ja kaikenlaisille yrityksille mahdollisuuden kukoistaa. Tarvitsemme lisää Supercelleja ja Moilasen leipomoita. Suomi tarvitsee siis lisää ihmisiä, jotka uskaltavat työllistää itsensä ja parhaimmassa tapauksessa vielä muitakin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana syntyneistä 120 000 uudesta työpaikasta peräti 110 000 on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksi pk-yritysten viestin kuuleminen on Suomelle kultaakin arvokkaampaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on kiertänyt alkuvuoden ympäri maata kuulemassa yrittäjien ideoita toimenpiteistä, joita Suomessa pitäisi tehdä, jotta täällä olisi helpompi yrittää ja työllistää. Yrittäjien viesti on ollut hyvin selkeä: ”Huolehtikaa te päättäjät kannustavasta toimintaympäristöstä, me hoidamme kyllä loput.”

Yrittäjät toivovat, että heidän tieltään raivattaisiin vain ylimääräiset risut ja männynkävyt. Meidän on siis rakennettava mahdollisuuksia: esimerkiksi suomalaisten yritysten vienninedistämistä on jatkettava määrätietoisesti Team Finland – verkoston kautta. Toisaalta on myös purettava yrittäjyyden esteitä: liian suureksi kasvaneen säädösmassan karsiminen ei maksa valtiolle mitään.

On luotettava ja kannustettava enemmän kuin säädettävä ja lannistettava. Esimerkiksi – onko oikein, että pienteurastamoyrittäjä joutuu lähiruokatuotannossa dokumentoimaan, arkistoimaan ja mittauttamaan lihan tulo- ja lähtölämpötilat samojen standardien mukaan kuin lihaa satoja kilometrejä kuljettavat ja tuhansia kiloja säilövät alan suurtoimijat? Pahimmillaan tällainen tiukka sääntely muodostuu yrittäjyyttä tukahduttavaksi voimaksi.

Kun yrittäjä kysyy meiltä: Kannattaako riskeerata sijoittamalla liikeideaan, johon uskoo? Kannattaako laajentaa yritystoimintaan tai kansainvälistyä – palkata vielä yksi työntekijä? Mielestämme vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin pitää olla kyllä.

Arvoisa puhemies,

Kannustavuus, ahkeruus, luottamus – tähän menestystekijöiden listaan on lisättävä vielä kohtuus, jota myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö peräänkuulutti eilen valtiopäivien avajaispuheessaan. Hänen viestissään on paljon viisautta.

Yksi yhteiskuntamme suurista vahvuuksista on juuri se, että vaikeissa paikoissa suomalaiset ovat aina löytäneet toisensa. Tämän menestysvaltin hukkaamme helposti, mikäli unohdamme kohtuuden. Mikäli unohdamme ottaa huomioon myös muut.

Suomi pärjää tulevaisuudessa, kun vedämme yhtä köyttä, olemme rohkeita ja uskallamme uudistua.

Jaa sisältö: