10.02.2013

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka pitää kotihoidontuen kehittämistä pohtineen työryhmän esityksiä oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä. Toivakan mukaan työryhmän esitykset säilyttävät Suomen jatkossakin tasa-arvoisen työelämän kehitysmaana. Toivakka vaatiikin ministeri Guzenina-Richardsonilta rohkeutta pienten muutosten sijaan tehdä tasa-arvoisen ja joustavan työelämän kokonaisremontti, jolla tuetaan perheiden valinnanvapautta sekä työn ja perheen yhteensovittamista.

Toivakka muistuttaa, että yhteiskunnan tuen lisäksi tasa-arvoisempi työelämä tarvitsee mukaan talkoisiin ennen kaikkea työnantajat. ”Työnantajilla on aivan keskeinen merkitys siinä, että pienten lasten vanhemmilla myös todella olisi niin halutessaan mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja palata joustavasti takaisin työelämään. Työn ja perheen yhteensovittamisen suurimpana esteenä ovat usein ennen kaikkea vanhentuneet asenteet sekä työelämästä että vanhemmuudesta,” Toivakka sanoo.

Toivakka muistuttaa, että perheiden hyvinvoinnin lisäksi työn ja perhe-elämän nykyistä joustavammalla yhteensovittamisella on keskeinen merkitys myös työurien pidentämisessä. Toivakka huomauttaa, että huoltosuhteen heiketessä on entistä tärkeämpää, että pienten lasten vanhemmat niin halutessaan voivat joustavasti osallistua työelämään. Ruotsissa pienten lasten vanhempien osa-aikatyö on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa. Vanhempainvapaata voi käyttää ja yhdistää joustavasti työelämään aina siihen asti, kun lapsi täyttää 8 vuotta.

Työn ja perheen joustava yhteensovittaminen parantaisi erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla ja naisten vanhuuden turvaa sekä tukisi molempien vanhempien mahdollisuuksia hoitaa lasta kotona,” Kokoomusnaisten Toivakka sanoo.

Jaa sisältö: