29.01.2013

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka vaatii sosiaaliturvaan nykyistä enemmän kannustavuutta ja joustavuutta. Toivakka on huolissaan siitä, että toimeentulotuen asiakkaista yhä suurempi osa on alle 30-vuotiaita nuoria. Toivakan mukaan nuorten syrjäytymiskierteen varhaisen puuttumisen kannalta olisi tärkeää saada tarkempaa tietoa toimeentulotuelle siirtymisen syistä.

”Mahdollisuuksia osa-aikaiseen opiskeluun tai osa-aikaiseen työhön on lisättävä niiden nuorten osalta, jotka ovat pudonneet toimeentulotuelle mielenterveyssyistä. Toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta mahdollisuudet työhön tai opiskeluun oman jaksamisen mukaan ovat keskeisiä. Olennaisinta on kuitenkin riittävä kuntoutus niille nuorille, jotka sitä tarvitsevat. Meidän on pidettävä huoli siitä, että kaikilla on mahdollisuudet päästä kiinni täysipainoiseen elämään,” Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan työn vastaanottamiseen pitää löytää myös nykyistä paremmat kannustimet. Nuoren työuran ja sitä kautta koko elämänlaadun kannalta on tärkeää, että työuraan ei tule heti alussa pitkiä poissaoloja silloinkaan, kun koulutusta vastaavaa työtä ei ole tarjolla. Mitä pidempään nuori on työelämän ulkopuolella, sitä vaikeampaa hänen on palata sinne.

”Sellaista vaihtoehtoa ei pitäisi olla, ettei tee mitään. Kaikki työkokemus on arvokasta. Erityisesti nuoren kohdalla kysymys on myös oman elämän hallinnasta sekä työn ensisijaisuuden periaatteeseen kasvamisesta. Omalle alalle työllistyminen on paljon todennäköisempää, kun on työkokemusta ylipäätään,” Toivakka sanoo.

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
puheenjohtaja 050 512 2928

Jaa sisältö: