02.02.2014

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka pitää kansanedustaja Pentti Kettusen (ps) lakialoitetta avioliitossa synnyttävien naisten eläke-edusta myöhästyneenä aprillipilana. Toivakan mukaan ehdotus pienentäisi entisestään naisten eläkekertymää ja tekisi naiset taloudellisesti miehistä riippuvaiseksi.
”Kunnon kuravettä päälle -meininki naisten palkkatasa-arvolle ja urakehityksen parantamiseksi,” Toivakka kuittaa.

Toivakka muistuttaa, että jokainen päivä politiikassa ei voi aprillipäivä. Naisten vaikeudet saada pysyviä työpaikkoja, naisten miehiä heikompi ura- ja palkkakehitys sekä eläkertymä ovat vakavia haasteita niin työelämän tasa-arvolle kuin kansantaloudellekin. Toivakka muistuttaa, että naisten työmarkkina-asemaa on pyritty hallituksen toimesta parantamaan esimerkiksi joustavalla hoitorahalla, joka mahdollistaa paremmin työnteon ja perheen yhdistämisen lasten ollessa pieniä.

”Ennakkoluulot erilaisia elämänpolkuja ja maahanmuuttajien määrän lisääntymistä kohtaan ovat saaneet näköjään lyömään kunnon takalaittoman, joka on kehdattu vielä naamioida naisten aseman parantamiseksi,” Toivakka tuhahtaa.

Kansanedustaja Pentti Kettusen lakialoitteen on allekirjoittanut lähes puolet (16) Perussuomalaisten kansanedustajista. Aloitteessa ehdotetaan, että avioliitossa miehen kanssa elävät naiset pääsisivät parhaimmillaan 7 vuotta muita aikaisemmin eläkkeelle synnytettyään 1-3 lasta, mikäli toinen puolisoista on suomalainen. Kettusen mukaan tavoitteena on vahvistaa avioliittoa, kasvattaa kantaväestön syntyvyyttä ja parantaa naisen asemaa.

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
puheenjohtaja
050-5122928

Jaa sisältö: