09.04.2019

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman vaatii harrastusmahdollisuuksien lisäämistä koulupäivien yhteyteen ja julkisen tuen tasavertaista jakautumista eri lajeille suhteessa harrastajien määrään, jotta yhä useamman lapsen harrastustoive voi toteutua.

”Laajennetaan harrastustakuuta ja vahvistetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen liikunnallista toimintakulttuuria. Tuodaan harrastuksia koulujen iltapäiviin ja lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti ja päästä kulttuuriharrastusten piiriin”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan harrastaminen parantaa tutkitusti oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja ja tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.

”Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus kokea onnistumisia ja liikunnan tai taiteen sekä yhdessä tekemisen riemua harrastuksen kautta. Myös nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä oltaisiin pitkällä, jos jokaisella olisi mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen”, Vikman sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen valtakunnalliseen koululaiskyselyyn mukaan tyttöjen toiveharrastuksien kärjessä ovat ratsastus (42%), voimistelu, kuvataide ja tanssi. Pojilla ehdoton ykkönen oli puolestaan jalkapallo (49%). Kyselyyn vastasi 95 000 peruskoululaista. 

Vikman haluaa, että julkinen tuki ja liikuntapaikkarakentaminen suunnataan nykyistä tasapuolisemmin suhteessa harrastajamääriin. Kun takana on yhteiskunnan tuki, harrastuksen hinta ei nouse pilviin.

”Tyttöjen ja poikien suosimia harrastuksia on tuettava nykyistä tasapuolisemmin, jotta yhä useamman lapsen toive mieliharrastuksesta voi toteutua. Kunnat tukevat ja mahdollistavat esimerkiksi jäähallien, palloilukenttien ja skeittipuistojen rakentamista. Hyvä niin, mutta samalla paljon vähemmän julkisin varoin tuetaan esimerkiksi taitoluistelua, voimistelua tai ratsastusta. Lasten harrastustoiveisiin on vastattava ja epäsuhta on korjattava. Lajeja on kohdeltava tasapuolisesti, ja julkisen tuen on jatkossa tavoitettava nykyistä paremmin myös tyttöjen suosimat lajit”, vaatii Vikman.

Koululaiskyselyn mukaan koululaisia kiinnostaa erityisesti harrastaminen koulupäivän yhteydessä. Kokoomus on ehdottanut koulujen, päiväkotien, järjestöjen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön tiivistämistä siten, että lasten harrastuksia olisi mahdollista sijoittaa koulupäivien välittömään yhteyteen koulun tiloja hyödyntämällä.

”Näin koulujen tilat saadaan iltapäivisin hyötykäyttöön ja perheiden illat vapautuvat kiireiseltä aikatauluttamiselta yhteiseksi ajaksi”, Vikman perustelee.

Vikman nostaa esiin myös harrastusten kohonneet kustannukset ja muistuttaa, että yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet eivät toteudu, jos harrastamisen hinta karkaa käsistä. Lasten ja nuorten (liikunnan) harrastamisen kokonaiskustannukset ovat jopa kolminkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

”Tarvitsemme uusia toimia, jotta harrastamisen kustannuksia saadaan alennettua ja harrastamisen kynnystä madallutettua. Mahdollisuus lapsen harrastukseen ei saa olla perheen varallisuudesta kiinni”, päättää Vikman.

Lisätiedot: 

Sofia Vikman

040 568 3777

Jaa sisältö: