22.10.2016

TIEDOTE 22.10.2016

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan perhevapaajärjestelmä on uudistettava viipymättä täällä vaalikaudella.

Vikmanin mukaan vanhakantainen järjestelmä on modernisoitava niin, että se edistää naisten korkeampaa työllisyysastetta, työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä vanhemmuuden ja sen kustannuksien tasaista jakautumista.

Kokoomus on käynnistänyt oman perhevapaajärjestelmän uudistamista pohtivan työnsä, jota puoluehallitus on asettanut kansanedustaja Sofia Vikmanin vetämään.

”Kokoomuksen tavoitteena on perhevapaamalli, joka tukisi nykyistä paremmin työelämän tasa-arvoa, tasavertaista vanhemmuutta ja työllisyyttä. Mallin tulisi pystyä huomioimaan erilaisten perheiden tilanteet ja joustamaan niissä yksilöllisesti”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan vanhan järjestelmän viilaaminen ei enää riitä.

”Perhevapaauudistuksessa ei ole kyse yksittäisten tukien sorvaamisesta tai leikkaamisesta vaan kokonaisuudesta. Kokonaissumman, joka järjestelmään käytetään, olisi tässäkin mallissa syytä säilyä ainakin nykyisellään. Haluamme myös säilyttää perheillä valinnanvapauden”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan Suomella ei ole varaa muita Pohjoismaita alhaisempaan pienten lasten äitien työllisyysasteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan. Uudistus on järkevä niin naisten kuin kansantaloudenkin kannalta: jos nuorten naisten työllisyys olisi Suomessa Ruotsin tasolla, työllisyysasteemme olisi 1,5 prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi.

”Ei ole oikein ylläpitää rakenteita, joiden vuoksi nainen tulee aina tilastollisesti kalliimmaksi rekrytoinniksi kuin mies. Nykyinen järjestelmä vaikuttaa heikentävästi naisten työllistymiseen, palkkakehitykseen ja aina eläkekertymään asti”, kertoo Vikman.

Vikman näkee niin sanotun 6+6+6-mallin hyvänä pitkän aikavälin tavoitteena. Malli ei kuitenkaan ole kustannusneutraali toisin kuin esimerkiksi SAK:n esittämä malli, jota Vikman pitää hyvänä pohjana keskustelulle. Vikman huomauttaa, että SAK:n esittämä malli perhevapaiden uudistamisesta vahvistaisi mahdollisuuksien tasa-arvoa ja toisi joustavuutta perhevapaisiin.

Vikman ei hyväksy Kokoomuksen hallituskumppaneiden, Keskustan ja Perussuomalaisten, viivytystaistelua perhevapaiden uudistamisessa.

”Ei voi olla niin, että ihmisten arkea helpottava ja parantava uudistus olisi usean vuoden ajan pannassa. Perhevapaauudistus pitäisi aloittaa mahdollisimman pian siten, että se tulisi voimaan vielä tämän hallituskauden aikana. Se osoittaisi hallitukselta reagointikykyä”, päättää Vikman.

Lisätiedot:

Sofia Vikman
kansanedustaja
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja
040 568 3777
sofia.vikman@eduskunta.fi

Jaa sisältö: