21.08.2014

Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman pitää ministeri Päivi Räsäsen perheverotusehdotusta menneen maailman haikailuina. Vikman muistuttaa, että perheverotus poistui Suomesta jo 70-luvulla eikä yhden elättäjän mallista sen koommin ole tullut ainakaan ajankohtaisempaa. Vikmanin mukaan perheverotus kannustaisi pienipalkkaisempaa puolisoa jäämään kotiin, mikä valitettavasti vielä nykyään yleensä tarkoittaisi naisen jäämistä pois työelämästä.

”Jo tällä hetkellä naisten työuria leimaavat korkeasta koulutuksesta huolimatta pienet palkat ja pätkätyöt samalla, kun pienten lasten isät painavat niska limassa töitä. Ikärakenteen muutoksesta ja huoltosuhteen heikkenemisestä johtuen meillä ei ole myöskään varaa jättää käyttämättä koulutettujen naistemme osaamista,” Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan lapsiperheitä tuetaan parhaiten tukemalla perheiden aitoa valinnanvapautta arkensa järjestämiseksi, perhevapaajärjestelmää edelleen uudistamalla sekä työn ja perheen yhteensovittamista helpottamalla. Vikman muistuttaakin ministeri Räsästä, että nykyinen ja edellinen hallitus ovat tehneet monia uudistuksia, joilla nimenomaan halutaan helpottaa pienten lasten vanhempien palaamista ja osallistumista joustavasti työelämään niin halutessaan.

”Perheverotus yhdistettynä vanhemmuuden kustannusten ja vanhempainvapaiden epätasaiseen jakaantumiseen heikentäisi entisestään naisten työmarkkina-asemaa. En halua palata aikaan, jossa tyttöjemme tulevaisuuden ja toimeentulon turva on sen varassa, että he pääsevät hyviin naimisiin,” Vikman kuittaa.

Ministeri Päivi Räsänen asetti 20.8.2014 perheverotuksen edistämisen Kristillisdemokraattien seuraavan vaalikauden tavoitteeksi. Perheverotuksella tarkoitetaan mallia, jossa puolisoiden tulot lasketaan yhteen ja perhettä verotetaan yksikkönä.

Lisätietoja:
Sofia Vikman 040 568 3777

Jaa sisältö: