04.03.2013

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry vaatii yliopistojen ja korkeakoulujen valintakokeiden uudistamista. Kokoomusopiskelijoiden mielestä korkeakoulujen valintakokeiden tulee mitata yhä enemmän soveltuvuutta nykyisen liiallisen ulkoa oppimisen sijasta.

Tämän hetken kuuma puheenaihe on työurien pidentäminen ja opintoaikojen lyhentäminen. Maan hallitus sitoutui puolivälitarkastelussaan vähentämään kestävyysvajetta myös työuria pidentämällä ja opintoaikoja lyhentämällä. Sitoutumattomat opiskelijajärjestöt venyttivät työuria keskivaiheilta jumppatempauksella Säätytalolla puolivälitarkastelun aikana.

Kokoomusopiskelijat haluaa kiinnittää huomiota myös korkeakouluopintoihin pääsemiseen? Opintojen kestoon tuijottamisen sijaan olisi tärkeää keskittyä tarkastelemaan sitä, missä vaiheessa opinnot aloitetaan. On turha haaveilla alhaisemmasta valmistuneiden keski-iästä, mikäli emme saa nuoria korkeakoulutukseen aiemmin, linjaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Akseli Hakala.

Yhtenä suurena ongelmana Kokoomusopiskelijat näkee korkeakoulujen pääsykoejärjestelmän, joka perustuu monilla aloilla liikaa ulkoa oppimiseen. Sen sijaan, että korkeakoulujen pääsykokeet mittaisivat alalle soveltuvuutta, sisään pääsevät ne jotka osaavat pääsykoekirjat ulkoa. Tänään alkaneessa yhteishaussa moni opiskelija jää vaille opiskelupaikkaa toisarvoisia asioita mittaavien valintakokeiden vuoksi, harmittelee puheenjohtaja Akseli Hakala.

Kokoomusopiskelijat vaatii ammattikorkeakouluilta, yliopistoilta, muilta opiskelijajärjestöiltä ja hallitukselta toimia valintakokeiden painopisteen muuttamiseksi. Ydinkysymys on, mittaavatko pääsykokeet nippelitietoutta vai laajemman kuvan hahmottamista alasta ja opitun tiedon soveltamista. On myös äärimmäisen tärkeää, että jo hakuvaiheessa opiskelija saa oikean kuvan opiskeltavasta alasta ja sen eri työllistymismahdollisuuksista. Paras tapa nopeuttaa opintoja ja tätä kautta pidentää työuria on saada opiskelijat opiskelemaan oikeaa alaa kerralla, muistuttaa puheenjohtaja Hakala.

Kokoomusopiskelijat on myös esittänyt korkeakouluopintoihin siirtymiseen kahden yhteishaun järjestämistä ja sen myötä nopeampaa rotaatiota korkeakoulujen pakollisille peruskursseille. Tällä pyritään estämään turhia välivuosia toisen asteen ja korkeakoulutuksen välillä.

Myös perus- ja toisen asteen opintojenohjausta tulee kehittää huomattavasti? Keinoja opintojen nopeuttamiseen on monia, niiden toteuttamiseen tarvitaan nyt tahtoa ja tekoja, päättää puheenjohtaja Akseli Hakala.

Lisätietoja:

puheenjohtaja
Akseli Hakala
GSM 044 776 0773
akseli.hakala(at)kokoomusopiskelijat.fi

Jaa sisältö: