20.03.2014

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta vaatii Suomen lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että suomalaiset korkeakoulut voivat periä tutkintoon johtavasta koulutuksesta lukukausimaksuja tarjotessaan koulutusta ulkomailla. Nykyinen lainsäädäntö estää koulutusviennin koko potentiaalin hyödyntämisen ja näin ollen Suomelta valuu kymmeniä miljoonia euroja hukkaan.

”Laillistamalla lukukausimaksujen perimisen ulkomailla tarjottavassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa voisimme luoda lisää vakautta Suomen korkeakoulutuksen rahoitukseen, mikä on viimeaikoina ollut jatkuvien leikkausten kohteena. On kerrassaan päätöntä, että pelko porttiteoriasta ja sokea maksuttoman koulutuksen puolustaminen estää meitä hyödyntämästä osaamistamme”, päivittelee Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Daniel Lahti.

Kokoomusopiskelijat muistuttavat myös, että vaikka Suomessa koulutus onkin maksutonta, useimmissa maissa näin ei ole. On muistettava, että esimerkiksi jo pelkästään Lähi-idän ja useiden Aasian maiden kulttuuriin ei kuulu täysin ilmainen koulutus, vaan tapana on periä opiskelijoilta maksuja. Näin ollen pienikin riski maksujen perimisestä välikäden, kuten koulutuksen välittäjäorganisaation kautta, estää suomalaisten korkeakoulujen oikeuden antamasta tutkintotodistusta.

Yle Uutisten mukaan ainakin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulutusvientineuvottelut Saudi-Arabiassa kariutuivat viime metreillä juuri maksupolitiikasta johtuen. Koulutuskokonaisuuden tarjoajaksi valittiin Kanada, jolla on useiden vuosien kokemus tutkintokaupankäynnistä. Ensi viikolla tehtävillä kehysriihipäätöksillä on kuitenkin mahdollista muuttaa suomalaisten korkeakoulujen asemaa koulutusmarkkinoilla. Esimerkiksi Kiinan vanhenevan väestön myötä terveydenhuollon koulutuksesta on huutava pula.

”Jos me emme käy tutkintokauppaa kansainvälisesti, käy sitä joku muu maa varmasti meidän puolesta. Meneekö puhdas idealismi ja maksuttoman koulutuksen pitäminen jonkinlaisena koskemattomana arvona kaiken sen mahdollisen hyödyn edelle, jota voimme tutkintokaupassa saavuttaa? Toisin sanoen, onko meillä varaa siihen?”, kysyy puheenjohtaja Lahti

Lisätietoja:

Daniel Lahti,
Puheenjohtaja,
044 – 7760 773
daniel.lahti@kokoomusopiskelijat.fi

Jaa sisältö: