22.01.2016

Uutisotsikot rakennusten kosteus- ja homevaurioista ovat meille tuttuja. Kysymys on paitsi ihmisten terveydestä myös erittäin suuresta yksityisten ihmisten ja koko kansantalouden kustannuserästä. Rakennuksiin on sitoutunut merkittävän suuri osuus koko kansantalouden pääomakannasta. 

Asiantuntijoiden mukaan rakennuskannassamme on korjausvelkaa eli korjausvajetta erittäin paljon. Sitä syntyy, jos ennakoivasta kunnossapidosta ja korjaustoiminnasta tingitään ja tehdään vain välttämättömiä, kiireellisiä korjauksia. Arvioidaan, että rakennusten korjausvelka on jopa kymmenesosa koko rakennuskannan arvosta. Se on samaa suuruusluokkaa kuin valtion menot vuonna 2014. 

Korjaamalla rakennusten pikkuviat kuntoon heti niiden ilmaannuttua kustannukset jäävät kohtuullisiksi. Kun huolehditaan, että rakennus toimii tarkoituksenmukaisesti vältytään monelta huolelta. Jos rakenteet ovat jo ehtineet vaurioitua, korjauskustannukset nousevat nopeasti ja etenkin isojen julkisten rakennusten korjaukset maksavat miljoonia. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kiinteistönhoito maksaa aina itsensä takaisin. Rakennuksia tulisi huoltaa ja korjata heti vikojen ilmaannuttua koko elinkaaren ajan. Näin säästyisi rahaa eikä terveyshaittoja syntyisi.

Turvallinen ja laadukas asuminen vaatii kodin suunnitelmallista ja ennakoivaa kunnossapitoa. Rakennuksen kunnossapidolla on vaikutusta myös asunnon arvoon. Jos rakennuksen annetaan rapistua, vastuu arvon putoamisesta on omistajalla. Omistamisen vastuuta ei voida siirtää viranomaisille esimerkiksi sääntelyä lisäämällä. 

Valtion avustuskäytäntö korjausrakentamiseen on ollut poukkoilevaa. Avustusten hakuaika on yleensä lyhyt, vain muutama kuukausi. Tämä ei edesauta suunnitelmallista ja tuloksellista korjausrakentamista. Avustusjärjestelmään tulisikin saada pysyvämpi ja suunnitelmallisempi menettelytapa.

Kaavoituksessa tulee myös ottaa huomioon korjausrakentamisen mahdollistaminen. On nähtävissä, että uusia kaavoja suunnitellaan laajassa mittakaavassa kun vanhojen asuinalueiden kaavoitus jää samalla jalkoihin. Näille alueille saataisiin paljon rakennusalaa piristävää työllisyyttä kun mahdollistettaisiin kaavan myötä uudis-, täydennys- ja korjausrakentaminen. Hitaan ja toimimattoman kaavoituksen myötä asiat ovat vain lupauksissa ja makaavat pöytälaatikoissa.

Kotitalouksien korjauskannustimena toimii myös verotuksessa saatava kotitalousvähennys. Tietojemme mukaan Oulun alueella toimivat pankit suhtautuvat myönteisesti korjausrakentamiseen haettaviin lainoihin. Rakennusvalvonta järjestää korjausrakentamiseen neuvontatilaisuuksia, joista varmasti saa evästystä korjauksien suorittamiseen. Yksittäistä neuvontaa on myös mahdollisuus saada rakennusvirastolta.

Pia-Riitta Korvenheimo
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: