12.10.2015

Syyskuun alussa Kokoomusnaisten puheenjohtaja Lenita Toivakka ilmoitti jättävänsä tehtävänsä. Aloin heti pohdiskelemaan, millaista suuntaa, tavoitteita, teemoja Kokoomusnaiset haluamme painottaa tulevaisuudessa liittomme toiminnassa

Olen vahva sivistyksen ja koulutuksen puolestapuhuja. Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Useat tutkimukset sekä vertailut osoittavat, miten koulutuksella ja osaamisella on voimakas yhteys ihmisen tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Unohtamatta vaikutuksia kansantalouteemme.

Sivistys, koulutus ja osaaminen ovat edelleen Suomen tärkein pääoma yhteiskunnassa sekä globaalissa toimintaympäristössä nyt ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuustutkija Olli Hietanen kertoo, että ihmiskunta on tähän mennessä julkaissut noin 50 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Näistä noin puolet on julkaistu viimeisten 20 vuoden aikana. Oletettavaa on saman trendin jatkuminen. Voidaan siis ennustaa, että seuraavat 20 vuotta voivat muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta. Kyse ei ole pelkästä teknologian muutoksesta, vaan samalla muuttuvat meillä myös erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet ja toimintamallit: esimerkiksi työtä tehdään eri tavalla kuin ennen. Samalla syntyy myös uutta työtä, joka vaatii uudenlaista osaamista.

Voisiko Naistenliiton korostaa vahvemmin koulutuksen ja sivistyksen asemaa tulevaisuudessa? Kannattaisiko Naistenliiton keskittyä tavoittelemaan niitä taitoja, joihin koneet ja tekoäly eivät pysty – kuten vuorovaikutusta ja luovaa, joustavaa ajattelua. Suomalaisten hyvinvointi ja menestyminen, aidot sekä joustavat valinnanmahdollisuudet, osallistuminen, verkostoituminen ja paikallinen vaikuttaminen voisivat olla uuden ajan trendejä.

Pia-Riitta Korvenheimo
puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry

Jaa sisältö: