29.08.2019

Hallitusohjelmassa on päätetty vähentää kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin. Samalla vähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 250 euroon. Muutosta on perusteltu valtion verotulojen lisäämisellä.

Kotitalousvähennyksen leikkaus vaikeuttaisi etenkin lapsiperheiden ja eläkeläisten arkea. Kynnys palkata kodin ulkopuolista apua esimerkiksi siivoamiseen, lastenhoitoon tai hoivaan nousisi varmasti. Esimerkiksi siivousapu tuo monelle perheelle toivottua helpotusta ja tukee perheiden jaksamista kiireisen perhearjen keskellä. Monelle iäkkäälle ihmiselle ulkopuolinen kodinhoito- ja hoiva-apu ovat nykyään myös avainasemassa kotona pärjäämisen kannalta.

Tällä hetkellä kotitalousvähennystä käytetään vuosittain jopa yli 400 miljoonan euron edestä. On hyvä muistaa, että suurin osa kotitalousvähennyksen käyttäjistä on tavallisia, keskivertotuloisia perheitä ja eläkeläisiä. Hyvin usein kotitalousvähennyksen avulla palkattu apu auttaa juuri naisia, jotka yhä tilastollisesti hoitavat useammin kodinhoidollisia askareita ja toisaalta elävät pidempään.

Kotitalousvähennyksen käyttäjien lisäksi muutos laittaisi monet pienyrittäjät hyvin ahtaalle ja poukkoileva politiikka aiheuttaa yrittäjille jatkuvaa epävarmuutta. Tämä ei voi olla vaikuttamatta uusien työntekijöiden palkkaukseen. Näiden yritysten työpaikoilla on kuitenkin huomattava merkitys työllisyyden kannalta. Koska kotitalousvähennystä käytetään paljon naisvaltaisilla siivous- ja hoiva-aloilla, vähennyksen leikkaaminen tulee todennäköisesti vähentämään myös naisten työllisyyttä ja naisyrittäjyyttä.

Kotitalousvähennyksen myötä Suomessa on vihdoin saatu harmaa talous vähenemään. Harmaan talouden kitkeminen on tärkeää saamattomien verotulojen, mutta myös työntekijän oikeusturvan ja suojan kannalta. Epäilenkin suuresti, onko hallitus ottanut 95 miljoonan euron verotulokertymälaskelmissaan harmaan talouden kasvua täysin realistisesti huomioon.

Kotitalousvähennys on ehdottoman tärkeää suomalaisille perheille ja yksineläjille, yrityksille ja kansantaloudelle. Toivottavasti hallitus pystyy näkemään vielä kotitalousvähennyksen leikkauksen vaikutukset yhteiskunnalle laajemmin ja arvioimaan asiaa uudelleen.

Mia Laiho

kansanedustaja

Jaa sisältö: