18.12.2023

Kokoomuksen Naisten Liitto ry 5.12.

KANNANOTTO 

Kokoomuksen Naisten Liitto on huolissaan valtionosuuksien leikkauksista kunnissa ja kohdentumisesta koulutukseen

Suomalaisnuorten Pisa-tulokset ovat heikentyneet juuri julkistetuissa vuoden 2022 oppimistuloksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportissa laskua on kaikissa mitatuissa oppiaineissa: matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. Suomessa tulokset laskivat hieman enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. Tulokset matematiikassa ovat laskeneet vuodesta 2006 lähtien. Myös oppilaiden väliset erot ovat osin kasvaneet. Tuloksia kuvataan huolestuttaviksi.

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelut siirrettiin hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Vuoden 2022 verotuksen valmistuminen viime viikkoina on eronnut selvästi ennakkotiedoista ja aiheuttaa suuria muutospaineita kuntien valtionosuuksiin. Muutosten merkitys on erityisen suuri, kun kunnat ovat juuri saaneet valmiiksi vuoden 2024 talousarvion ja päättäneet veroprosentin. Hallitus onkin luvannut kohtuullistaa muutoksia vuodelle 2024. Siten kuntien peruspalvelujen valtionosuuden lisävähennykset jaksotettaisiin vuosille 2025 – 2027.

“Kuntien valtionosuuksia kaavaillaan vähennettäväksi tuleville vuosille. Satojen miljoonien leikkaus on suuri isku kunnille. Samaan aikaan Pisa-tulosten mukaan oppimistulokset ovat romahtaneet ja oppilaiden tuen tarve on lisääntynyt. Näihin ongelmiin on välttämätöntä puuttua. Koronan vaikutukset näkyvät edelleen oppimistuloksissa. Koulutuksen taso maassamme on turvattava hallitusohjelman mukaisesti. Kokoomuksen Naisten Liitto pitää tärkeänä, että hallitus valmistelee pidemmän aikavälin ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa kuntatalouteen aiheutuvia vaikutuksia ja turvata koulutuksen taso myös vuodesta 2025 alkaen”, sanoo Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry, liittohallitus

Lisätietoja: Puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen, kansanedustaja pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi  ja pääsihteeri Terhi Heinilä, terhi.heinila@kokoomusnaiset.fi 

Jaa sisältö: