26.05.2018

Käytettävissä olevien kehitysyhteistyömäärärahojen kohdentamista on mietittävä yhä tarkemmin, jotta niiden avulla saadaan aikaan paras mahdollinen vaikuttavuus. Yksi hallituksen kehityspolitiikan painopisteistä on naisten ja tyttöjen aseman parantaminen. Tyttöjen ja naisten koulutus on avain köyhyyden torjumisessa, hyvinvoinnin lisäämisessä ja väestönkasvun hillitsemisessä. Siitä huolimatta lähes kaksi kolmasosaa maailman lukutaidottomista on naisia.

Monesti tyttöjen aloitettukin koulutie keskeytyy lapsiavioliiton tai seksuaalisen väkivallan seurauksena. Mitä koulutetumpia tytöt ovat, sitä myöhemmin he yleensä solmivat avioliiton ja sitä vähemmän hankkivat lapsia. Koulutuksen avulla vahvistetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä erityisesti naisten mahdollisuuksia päättää itse omasta elämästään ja ottaa osaa yhteiskunnan päätöksentekoon.

Tyttöjen koulutus ja naisten yhteiskunnallinen osallistuminen parantaa koko yhteisön hyvinvointia ja lopulta koko maailmaa. Kehittyvien maiden yhteiskunnat käyvät puoliteholla, kun tytöt ja naiset jäävät vaille koulutusta, työmahdollisuuksia ja päätösvaltaa. Koulutusviennin ja suomalaisen osaamisen avulla voimme torjua köyhyyttä ja edistää tasa-arvoa.

Siksi kestävän ja tuloksellisen kehitysyhteistyön painopisteen on oltava kasvavassa määrin koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisen viennissä kehittyviin maihin tyttöjen turvaksi. Suomalainen koulujärjestelmä ja opettajankoulutus ovat maailman huippuluokkaa, minkä vuoksi opetusalan ammattilaiset tulee ottaa nykyistä vahvemmin osaksi suomalaista kehitysyhteistyötä. Koulutus ja lukutaito vahvistavat Suomen kehityspolitiikan tavoitteen mukaisesti tyttöjen ja naisten asemaa sekä ihmisoikeuksia.

Kokoomuksen puoluehallitus esittää Kokoomusnaisten tekemän puoluekokousaloitteen mukaisesti, että suomalaisen kehitysyhteistyön painopiste on kasvavassa määrin tyttöjen koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisen viennissä opetusalan ammattilaisten osaamista hyödyntäen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittu koulutusviennin tiekartta vuosille 2016-2019 sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla yksityissektorin osallistumista koulutuksen kehittämiseen kansainvälisesti voidaan edistää. Vaikka kehitysyhteistyövaroilla tehtävät koulutushankkeet eivät olekaan varsinaista vientiä, ne tarjoavat kansainvälisiä referenssejä toimijoille. Tämä on merkittävä ulottuvuus, kun osallistutaan kansainvälisiin tarjouskilpailuihin. Varsinaisessa koulutusviennissä tukena ovat Team Finlandin verkostot.

Koulutuksen ohella kehitysyhteistyövaroja on suunnattava naisten yritysvalmennukseen ja pienyrittäjyyden tukemiseen. Luomalla kyläyhteisöihin uusia yrityksiä, luodaan uutta työtä ja vakautta.

Koulutuksen avulla naiset oppivat yrittäjyystaitoja, saavat tukea ja rohkeutta ryhtyä yrittäjäksi sekä ymmärrystä, kuinka säästää omaa rahaa ollakseen taloudellisesti itsenäisiä toimijoita. Esimerkiksi Naisten Pankki on tehnyt jo yli kymmenen vuotta menestyksekkäästi töitä kehittyvien maiden naisten yrittäjyyden, omaehtoisen toimeentulon ja ammattikoulutuksen edistämiseksi. Kehittyvien maiden naisten itsenäisen toimeentulon tukeminen naisyrittäjyyden kautta hyödyttää aina myös heidän perheitään sekä koko yhteisöä.

Sofia Vikman

Jaa sisältö: