04.11.2014

Maaseutuvirasto on ilmoittanut, että viljelijätukien maksatukseen on tulossa muutoksia vuosista 2015-2016 lähtien siten, että maaseutuvirasto pyrkii maksamaan suorien tukien ensimmäisen arvioidun erän joulukuussa 2015 ja toisen jäljelle jäävän erän vasta kesäkuussa 2016. Muutokset koskevat EU:n suoria tukia, kansallisia tukia ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia tukia. Maksuaikataulujen muutoksien syyksi on todettu EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat muutokset tukien toimeenpanossa ja hallinnon alan resurssien vähennystoimenpiteet.

Maalaisjärjellä ajateltuna maksuajankohtien muutoksiin siis vaikuttavat valvontabyrokratian monihyväisyys. ELY-keskuksien resurssit ovat vähenemässä ja valvontoihin tulee kulumaan jatkossa enemmän aikaa kuin nykyisin. Maaseutuviraston tiedotteessa on todettu, että tukien maksaminen aiotussa aikataulussa edellyttää riittäviä valvontaresursseja ja että valvonnat valmistuvat ajoissa. Maaseutuvirasto voi siis antaa tukien maksuluvan vasta, kun EU-säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu. Voi siis pahimmassa tapauksessa olla jopa niin, että edes suunnitellut maksuajankohdat eivät pidä paikkaansa vaan maksut viivästyvät kesäkuutakin pidemmälle.Viljelijätukien maksatus kahdessa erässä on sinänsä hyvä ajatus, mutta tuen maksaminen tulisi tapahtua suurimmalta osaltaan vuoden 2015 aikana. Jäljelle jäävä tarkennettava tuen osa pitäisi sekin maksaa jo viimeistään vuoden 2016 alussa. Nyt suunniteltu yhtäkkinen tulonsiirto jopa puolella vuodella tulee varmasti vaikuttamaan maanviljelijöiden maksuvalmiuteen ja aiheuttaa tarpeettomia maksuongelmia muutenkin vaikeana talousaikana. Useimmat viljelivät tekevät suuria investointeja juuri syksyn aikana seuraavaa vuotta ajatellen ja jos tukien maksatus siirtyy, tarkoittaa se käytännössä sitä, että maaviljelijät joutuvat siirtämään investointeja tai ottamaan lisää kallista lainaa. Monet viljelijät ovat täysin riippuvaisia tuesta ja muutokset maksuajankohdassa vaikuttavat heidän kiinteiden päivittäisten maksujen hoitamiseen merkittävästi. Tällä menolla maataloudesta elinkeinona tulee häviävä elinkeino. Varsinkaan nuoret aloittelevat maanviljelijät eivät halua ottaa harteilleen sukupuolenvaihdoksessa perheen maataloutta, koska koko ajan kasvava byrokratia tekee yrittämisestä jatkuvasti vaikeampaa.

Maanviljelijät joutuvat tarpeettoman valvontabyrokratian rattaisiin, kun tukien maksatuksien todetaan johtuvan valvonnan resurssipulasta. ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston tarkastajabyrokratia on usein jäykkää ja työ on moninkertaisesti päällekkäistä. Tarkastajien työtä tulisi järkevöittää siten, ettei useat tarkastajat tarkasta samaa asiaa ja toistensa töitä päällekkäisyyksien vähentämiseksi. Tällöin tarkastajien työt keskittyisivät olennaisiin tehtäviin ja resurssit olisivat riittävät turhien työvaiheiden karsimisen jälkeen. Onko maalaisjärjen käyttö kohta kokonaan kiellettyä valtion virastoissa?

Wilhelmiina Kukkamo

Kirjoittaja on Kokoomuksen Naisten Liiton hallituksen jäsen ja Pohjanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: