28.04.2021

Onnea kaikille jotka olette päättäneet lähteä kuntavaaleihin ehdolle tai tukijoukkoihin! Ja ehdokkuutta vielä harkitsevia kannustan vahvasti lähtemään mukaan.

Itse olin mukana kotikuntani Jyväskylän valtuustossa 20 vuotta. Voin kokemuksesta sanoa että se oli hyvin innostavaa ja inspiroivaa aikaa. Kunnassa tehdään päätöksiä, jotka todella konkreettisesti vaikuttavat ihmisten arkeen, ja näkyvät kuntalaisten jokapäiväisessä elämässä ja asuinympäristössä. On hienoa päästä kehittämään kuntaa, kuulla erilaisia ajatuksia ja vaikuttaa tulevaisuuteen.

Moni miettii riittääkö itsellä tähän aikaa. Kannattaa muistaa, että kaikkien on tarkoitus hoitaa kunnallisia luottamustoimia oman työn ohella. Luottamustoimet pitää yhteisesti kunnassa organisoida niin, että myös perheelliset työssäkäyvät kuntalaiset voivat toimia päättäjinä. Monipuolista näkemystä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia kuntalaisia tarvitaan päättäjiksi. Se on koko kuntademokratian idea. Joten ajankäytön suhteen ei pidä liian paljon arkailla.

Toisaalta kunnan luottamustoimissa kyse on neljän vuoden kaudesta. On selvää, että jokaisen elämässä tuona aikana on erilaisia jaksoja. Välillä pystyy käyttämään aikaansa luottamustoimiin enemmän, kun taas toisinaan voi tulla jaksoja jolloin vastuuta täytyy jakaa varajäsenen kanssa.

Omissa vaaliteemoissa kannattaa luottaa omaan näkemykseensä. Ne asiat joita itse pidät omassa kunnassasi tärkeinä, ovat varmasti tärkeitä myös isolle joukolle muita kuntalaisia. Joten niitä kannattaa rohkeasti rummuttaa.

On aika helppoa ideoida kunnille lisää menoja. Kokoomuksen ehdokkaiden erityisenä vahvuutena on aina ollut myös tulopuolesta huolehtiminen. Kunnan elinvoiman vahvistaminen; elinkeinoelämän, työn ja yrittäjyyden edistäminen on tärkeä osa kuntapäättäjän sarkaa.

Yksi merkittävin tapa millä kunnat voivat vaikuttaa oman alueen yritysten menestykseen, on kuntien tekemät julkiset hankinnat. Suomessa julkisia hankintoja tehdään 35 miljardin euron edestä vuosittain. Alueen elinkeinoelämälle ja erityisesti pk-yrityksille on iso vaikutus sillä, miten kunnassa päätetään nuo hankinnat kanavoida.

Oman alueen yrityksiä ei lähtökohtaisesti saa hankinnoissa suosia, mutta hankintojen pilkkominen riittävän pieniin kokonaisuuksiin ja laatukriteereiden painottaminen avaa myös oman alueen pienille yrityksille mahdollisuuksia osallistua avoimiin tarjouskilpailuihin. Näin kuntapäättäjät voivat olla lisäämässä alueen pk-yritysten elinvoimaa ja parantamassa markkinoita, samalla kun tehdään onnistuneita hankintoja.

Kun Suomen Yrittäjät kysyi yrittäjien kuntabarometrissaan,  mikä yrittäjille on kuntien elinkeinopolitiikassa tärkeintä, ylivoimaiseksi ykköseksi nousi kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys. Sitä piti tärkeimpänä yli 70 prosenttia vastaajista. Tämä onkin tärkeää kaikessa kunnan päätöksenteossa muistaa.

Kun kunnissa nyt uudistetaan kuntastrategioita, on tärkeää sisällyttää niihin myös yrittäjyyttä koskevat tavoitteet ja valmistella tähän mittarit yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Lähes kaikilla päätöksillä on jokin vaikutus yrittäjyyteen: kaavoitus, liikenne, opetus, liikunta, varhaiskasvatus, yrityspalvelut, katujen hoito, jätehuolto. Miten kilpailutetaan, käytetäänkö palveluseteleitä, kuullaanko yrittäjiä, tehdäänkö yritysyhteistyötä? Siksi osana jokaista päätöstä pitäisi arvioida myös sen yritysvaikutukset. Näin voidaan lisätä päätösten yritysmyönteisyyttä ja ainakin vähentää riskiä yrittäjyydelle haitallisten päätösten tekemiseksi.

Kuntapäättäjät ovat keskeisessä roolissa kannustavan, reilun ja yritteliään ilmapiirin luomisessa omaan kuntaansa. Yrittäjämyönteisyys on iso valtti kuntakentässä. Parhaimmillaan se lisää kunnan vetovoimaa, tuo lisää työtä, yrittäjyyttä ja verotuloja, ja samalla myönteistä kehittämisen virettä koko seudulle.

Innostavat neljä vuotta siis edessä nyt kaikilla kuntapäättäjillä. Toivottavasti olet jo mukana!

Henna Virkkunen

Kirjoittaja on europarlamentaarikko ja EPP-ryhmän pk-yrittäjyysverkoston vetäjä.

Jaa sisältö: