20.11.2020

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa, joka huipentuu lapsen oikeuksien päivään tänään perjantaina 20.11. Suomi oli aktiivisesti mukana lapsen oikeuksien sopimuksen valmisteluissa ja allekirjoitti ensimmäisten valtioiden joukossa sopimuksen vuonna 1990. Lapsen oikeuksien sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1991. Sopimus on osa oikeusjärjestystämme ja lainsäädäntöämme. Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia.

Viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen. Tämä on erinomainen teema Kokoomukselle ja Kokoomusnaisille, sillä koko toimintamme pohja on siinä, että rakennamme parempaa tulevaisuutta erityisesti tulevia sukupolvia ajatellen. Kokoomusnaisten toimintaa kantaa ajatus mahdollisuuksien tasa-arvosta. Se tarkoittaa, että jokaisella lapsella, lähtökohdistaan riippumatta, tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella omia unelmiaan ja olla oma itsensä.

Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuminen ja lasten ja nuorten hyvinvointi riippuu aikuisista. Ennaltaehkäisevät toimet tulee siis suunnata kokonaisvaltaisesti perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kokoomusnaiset ovat pitäneet esillä näkökulmaa, jonka mukaan jokaiselle perheelle pitää olla tarjolla juuri kyseisen perheen tarpeita vastaavaa tukea ja apua, oikea-aikaisesti.

Avun ja tuen tarve on korostunut koronakriisin aikana. Monissa perheissä koetaan etätöiden ja -koulun yhdistämisestä johtuvaa uupumusta, mutta myös taloudellisesta epävarmuudesta johtuvia haasteita. Ongelmat kärjistyvät helposti ja näkymät myös mielenterveyden ja päihteidenkäytön lisääntymisenä. Perheiden haasteet heijastuvat aina lapsiin ja vaikutukset voivat olla kauaskantoisia. Ongelmiin tuleekin olla tarjolla apua matalalla kynnyksellä.

Ainakin yhden turvallisen aikuisen lisäksi jokainen lapsi ansaitsee mielekästä tekemistä. Kokoomusnaisten tavoiteohjelmassa, Mahdollisuuksien maailmassa, olemme nostaneet yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksemme harrastustakuun. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Harrastusten kautta lapsella on mahdollisuus kehittyä ja saada kokea onnistumisia liikunnan, taiteen tai muun harrastuksen ja yhdessä tekemisen kautta. Harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja ja tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Harrastaminen on monella tapaa eduksi lapsen ja nuoren kehitykselle. Monesti harrastukset myös luovat lapselle luontevan kaveriporukan ja ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Tulevaisuudessa lapsemme joko joutuvat korjaamaan jättämiämme jälkiä tai pääsevät nauttimaan meidän heille rakentamista mahdollisuuksista. Koronakriisistä huolimatta meidän tulee kantaa vastuumme ja jättää maailma jälkeemme parempana paikkana, kuin me sen saimme – ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Vain siten voimme turvata mielekkään elämän myös tuleville sukupolville. Me päätämme, millaisen maailman jätämme lapsillemme.

Saara-Sofia Sirén
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Naisten Liitto

Jaa sisältö: