21.10.2016

Kokoomus on tullut vahvasti esille perhevapaamallin muuttamisessa. Tavoitteena on malli, joka tukisi nykyistä paremmin työllisyyttä, työelämän tasa-arvoa, tasavertaista vanhemmuutta sekä lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Malli huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaa niissä yksilöllisesti.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on lasten ja perheen asialla yhdessä naistenliiton puheenjohtajan kansanedustaja Sofia Vikmanin kanssa.  Asialla on kiire. Lapsen asia ei odota, aikuisten pitää toimia. Mikä malli toimisi? Kokoomus on pitänyt esillä mallia, jossa ansiosidonnainen perhevapaa kestäisi pidemmän ja kotihoidon tuki lyhemmän aikaa. SAK:n malli on myös hyvä ehdotus, jota kannattaa kehittää. Kyseessä on perhevapaakuukausien jakaminen äidin ja isän kanssa perheelle sopivasti. Otamme myös mielellämme huomioon aiemmin tutkittuja malleja, olivat ne sitten sdp:ltä tai muilta puolueilta.

Haluamme ryhtyä hommiin heti, jo tällä vaalikaudella. Puoliväliriihessä eli keväällä 2017 on hyvä saada hallitus yhteisesti sitoutumaan asian eteenpäin viemisessä. Kyseessä on iso uudistus ja työ sen eteen on aloitettava heti. Ei ole kyse puoluepolitiikasta vaan perheistä ja lapsista.Uudistusta tarvitaan, koska nykyinen perhevapaajärjestelmä heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja jättää osan varhaiskasvatuksesta eniten hyötyvistä lapsista sen ulkopuolelle.

Naisia tarvitaan työelämässä ja perheet tarvitsevat tukea lasten kasvattamisessa.Kokoomusnaiset ovat aloittaneet perheitä ja työelämää koskevan ohjelman tekemisen. Pääpaino on perhevapaajärjestelmän uudistamisessa ja varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Lapset ja tulevaisuus ovat sen arvoisia.

Raija Lummi
Lapin Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: