26.05.2023

Vuoden alusta käyttöön tullut uusi hyvinvointialueiden sote-malli ei näytä nopeuttaneen ihmisten hoitoon pääsyä. Päinvastoin – jonotamme entistä pidempään, vaivamme kroonistuvat, joudumme olemaan sairauslomilla, syömme kipulääkkeitä ja pahimmassa tapauksessa pienen vaivan oikea-aikaisen hoidon laiminlyöminen tekee meistä työkyvyttömiä ja erikoissairaanhoidon kalliiksi tulevia asiakkaita. Tämä on inhimillisesti väärin ja kustannustehotonta toimintaa, etenkin, kun asia voitaisiin ratkaista antamalla palvelua tarvitsevalle palveluseteli, jolla tämä voi hankkia palvelun yksityisiltä palveluntuottajilta.

Suomessa on noin 18.000 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa yritystä ja niissä noin 90.000 työntekijää valmiina tuottamaan ihmisten tarvitsemia palveluja. Suurin osa on pieniä yrityksiä, joilta on hankittavissa mm. kuntoutuspalveluja, erikoissairaanhoidon palveluja, hammaslääkäripalveluja sekä vammaisten henkilöiden tarvitsemia palveluja.

Hyvinvointialueiden tehtävänä on huolehtia siitä, että me kansalaiset saamme oikea-aikaisen hoidon – siis nopeasti hoitoon ja nopeasti toimintakykyisenä takaisin elämään! Ihminen harvoin paranee jonossa – usein kylläkin kuolee.

Palvelusetelin arvon on oltava riittävä. Hinnan määrittäminen edellyttää hyvinvointialueiden tietämystä itse tuottamiensa palvelujen todellisista, kaikki kustannukset huomioon ottavista kustannuksista. Vain siten voidaan tehdä hintavertailuja. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan kustannuslaskentaosaamista ja palvelujen vaikuttavuuteen pohjautuvia valintoja.

Me suomalaiset emme saa enää hyväksyä jatkuvia uutisia hoitoon pääsyn vaikeudesta, jatkuvasta jonottamisesta. Seuraava hallitus ottakoon nyt lopultakin tämän asian ratkaistavakseen – meiltä ei puutu palveluja tarjoavia resursseja, meiltä puuttuu selkeä ja ratkaisuhakuinen tahtotila ratkaista hoitojono- ongelma ja sen aiheuttamat inhimilliset kärsimykset, työvuosien hukkaamiset ja järjettömät taloudelliset menetykset.

Leila Salonen
Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen

Jaa sisältö: