16.03.2022

Istuvassa Suomessa tikittää kansanterveydellinen aikapommi. Suomalaisten liikkumattomuuden hinta on korkea, jopa pari miljardia euroa vuosittain inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan. Istuva elämäntapa lisää riskiä sairastua useimpiin kansansairauksiin. Vähäinen fyysinen aktiivisuus heikentää oppimistuloksia, lyhentää työuria, nakertaa työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyämme sekä on yhteydessä terveys- ja hyvinvointieroihin. Liikunnan edistäminen kaikenikäisten ihmisten arjessa on kansanterveyden ja ihmisten elämän laadun kannalta välttämätöntä.

Koko väestön liikuntaa lisäämällä voidaan edistää hyvää elämää, kansanterveyttä ja säästää samalla veroeuroja. Suomessa on huutava tarve toimille arkipäiväistää aktiivinen elämäntapa, sillä suuri osa päivästä kuluu useimmiten istumalla päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla sekä senioreiden arjessa. Terveelliset elämäntavat ja terveyttä edistävät toimet on tehtävä helpoiksi ja houkutteleviksi lähiympäristössä. Työtä liikkuvamman Suomen eteen on tehtävä joka saralla.

Erityisen huolestuttavaa on nuorten ja jopa päiväkoti-ikäisten liikkumattomuus. Jo alle kolmivuotiaiden fyysinen aktiivisuus on riittämätöntä. Tutkimukset osoittavat elämäntavan urautuvan jo tässä vaiheessa ja liikkumaton elämäntapa vaikuttaa olevan erityisen pysyvää.

Päiväkodeissamme on isot erot siinä, miten lapsilla on mahdollista leikkiä ja liikkua terveyttä edistävästi. Kaikki päiväkodit on saatava mahdollistamaan lasten riittävä liikunta. Liikunnan lisääminen edistää oppimista tuoden iloa ja hyvinvointia yhtä lailla koulujen sekä oppilaitosten arkeen. Meillä vanhemmilla on tietenkin päävastuu siitä, että autamme lapsia löytämään liikunnan ilon ja ottamaan sen tärkeäksi osaksi jokapäiväistä elämää.

Myös valitettavan suuri osa senioreista liikkuu aivan liian vähän. Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti toimintakyvyn ja lisää hoivan tarvetta.

Nykyisin liikuntaa ja liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät todennäköisemmin ne, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten, usein toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet. Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta ja vain kolmannes ikääntymisestä. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta toimintakykynsä ylläpitämiseen.

Liikunnan edistämisen ja kuntoutuksen pitäisi olla vanhustenhuollon keskiössä. Korjaustoimia, joilla lisätään ikäihmisten kuntoutusta, liikuntaa ja ulkoilu mahdollisuuksia on tehtävä nopeasti. Liikuntaan ja mahdollisuuteen ulkoilla ei saa olla ikärajaa.  On sietämätön epäkohta, että usein kotihoidon piirissä olevan ikäihmisen kodin matot viedään useammin ulos kuin ihminen itse pääsee ulkoilemaan.

Ikäihmisten palveluihin on juurrutettava kotikuntoutus sekä muita kuntouttavia ja liikuntaa edistäviä toimintatapoja, hyödyntäen fysio- ja toimintaterapeuttien osaamista sekä kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille on järjestettävä riittävästi liikuntaryhmiä sekä -palveluita.

Hyviä käytäntöjä ja malleja liikunnan lisäämiseksi löytyy runsaasti. Tärkeää on levittää parhaat käytännöt koko Suomeen. Myös terveydenhuollossa voidaan tehdä paljon enemmän liikunnan lisäämiseksi. Liikunnan puheeksi ottaminen sekä varsinainen liikuntaneuvonta ja -reseptit ovat edelleen aivan liian vähässä käytössä.

Helsinki on näyttänyt esimerkkiä nostamalla kaupungin strategian ytimeen liikunnan edistämisen. Joka kuntaan voidaan luoda ikäihmisten liikuntakaveritoiminta yhteistyöllä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Näin liikuntaa saa vapaaehtoinen sekä yksin asuva vanhus, joka ei ilman kaveria liikkuisi. Myös työpaikoilla voidaan vähentää työpäivän aikaista istumista ja aktivoida liikuntaa harrastamattomia työntekijöitä matalan kynnyksen liikuntaryhmillä.

Tänä talvena olemme huomanneet, että tehokas tapa edistää ihmisten liikuntaa on pitää kadut talvella sellaisessa kunnossa, että liikkuminen ulkona on turvallisesti mahdollista.

Meidän kaikkien on hyvä muistaa ikääntyneitä läheisiämme ja olla heidän apunaan ulkoilussa, varsinkin jos he eivät enää pääse yksin ulkoilemaan. Ulkoilu ja liikkuminen ovat terveyttä edistävien toimien lisäksi mitä parhainta yhdessäoloja. Liikunnan lisääminen on meille kaikille mahdollista. Liikuntatalkoisiin voi lähteä lisäämällä omaa liikuntaa ja huolehtimalla oman perheen sekä lähipiirin liikunnasta.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Jaa sisältö: