13.04.2013

On hätkähdyttävää, että jokaisena työpäivänä yli 100 työikäistä ihmistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Yleisimpänä syynä ovat mielenterveydelliset ongelmat. Tutkimusten mukaan, viidennes kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä olisi vältettävissä oikea-aikaisilla ja toimivilla kuntoutustoimilla. Hukkaamme siis valtavat määrät niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin voimavaroja. Samalla heikennämme mahdollisuuksia työurien pidentämiseen ja kansantalouden tervehdyttämiseen.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuoriin. Nopean muutoksen ja kasvun elämänvaihe avaa lukemattomia mahdollisuuksia omaan kehittymiseen sekä elämänpolun valintaan ja muokkaamiseen. Samalla kuitenkin lisääntyvät myös riskit sekä ulkopuolisen tuen tarve. Mielenterveyshäiriöt, kuten masennus-, käytös- ja päihdehäiriöt, ovat nuorena noin kaksi kertaa yleisempiä kuin lapsuudessa. Keskeytyneet opinnot tai viiveet työelämään siirtymisessä tilanteessa, jossa elämä on muutoinkin suuressa muutoksessa, lisäävät sivuraiteelle joutumisen riskiä ja yhteiskunnan tuen tarvetta. Oma polku voi jäädä lumen alle.

Kehysriihipäätöksillään hallitus vahvistaa nuorten yhteiskuntatakuuta ja panostaa erityisesti nuorten ennaltaehkäisevään kuntoutustoimintaan. Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen ehtoja muutetaan siten, että kuntoutusta voidaan antaa myös nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä jo ennen sinne pääsyään. Sairauden tai vamman lisäksi huomiota kiinnitetään myös nuoren sosiaaliseen tilanteeseen.

Suurimpana haasteena ei ole määrärahojen riittämättömyys vaan pirstaleinen ja byrokraattinen kuntoutusjärjestelmä sekä toimivien yhteistyöverkostojen ja eri tahojen kuntoutustietämyksen puutteellisuus. Sosiaali- ja terveysministeriössä tehdään parhaillaan äärimmäisen tärkeää työtä tämän haasteen ratkaisemiseksi uuden kuntoutuskonseptin avulla.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen edellyttää merkittäviä panostuksia mielenterveyskuntoutumiseen.  Jos ei ole työkykyinen, ei voi ottaa vastaan työtä tai opiskelupaikkaa. Yhteiskunnan on autettava polun auraamisessa ja huolehdittava jokaisen oikeudesta saada tarvitsemaansa hoitoa, erityisesti silloin, kun ei sitä itse jaksa tai pysty vaatimaan. 

Lenita Toivakka
kansanedustaja
Kokoomuksen Naisten Liiton pj

Jaa sisältö: