08.09.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uutta päivystysasetusta, joka uhkaa sulkea Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosaston ja sitä kautta vaarantaa muitakin terveyspalveluita kuten lastenosaston, naisten poliklinikan ja yleisen anestesiatoiminnan jatkon.

Uusi päivystysasetus, jonka tarkoitus on turvata ympärivuorokautinen ja laadukas palvelu hätätilanteissa, lyö samalla korville synnyttäjien oikeuksia synnyttää lähellä ja turvallisesti.  Asetuksella väitetään turvattavan synnyttävien hoidon laatu, sillä on katsottu, että synnytysosastoilla tulisi olla noin tuhat synnytystä vuodessa. Tämä luku ei kuitenkaan perustu mihinkään laskelmiin mm. Suomen Kätilöliiton mukaan. Tuhannen vuosittain synnyttävän luku synnytysosastoa kohti on vedetty hatusta, sanoo liiton puheenjohtaja Terhi Virtanen. (PS 3.9.2014)

Meidän kaikkien tulee taistella tätä päivystysasetusta vastaan ja sillä tavalla yrittää turvata Länskän synnytysosaston ja monen muun osaston tulevaisuus.

On puhuttu jo laajasti ns. vaaran kilometreistä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt eri ikäryhmiin liittyvä yhdenvertaisuus palvelujen saannissa. Nuoret aikuiset, jotka ovat joko töissä tai opiskelevat, ovat perheenperustamisiässä.  Tätä samaa ryhmää on poliittisilla säästöpäätöksillä kuritettu jo muutenkin eri hallituskausilla Suomen historiassa.  Vielä 80-luvulla perheet kaikissa sosiaaliryhmissä saivat hyödyntää lapsivähennystä verotuksessa. Se oli merkittävä kädenojennus lapsiperheille. 90-luvun laman seurauksena kaikkia lapsiperheiden etuja vähennettiin, mm. lapsivähennys poistettiin, verotusta kiristettiin, asuntolainan korot olivat pilvissä ja kouluista vähennettiin erityisopetusta ja nostettiin ryhmäkokoja. Sama lapsiperheiden kuritus on jatkunut siitä eteenpäin kaikkien hallitustemme toimesta.

Nuoret aikuiset sairastavat vähiten eri ikäryhmistä. Hedelmällisessä ja tuottavimmassa iässä olevilta aikuisilta ollaan Meri-Lapissa viemässä ainoita palveluita yli sadan kilometrin päähän. Nuoret perheet tarvitsevat vähiten erilaisia terveyspalveluita. Tämä ikäryhmä maksaa veroja ja kasvattaa uutta sukupolvea. Onko reilua ottaa siltä pois tämäkin palvelu?

Kuinka moni helsinkiläinen on valmis synnyttämään Lahdessa? Matka vastaa suurin piirtein sitä mitä tuleva merilappilainen äiti perheineen on pakotettu tekemään, jos synnytys siirtyy Ouluun tai Rovaniemelle. Länsi-Pohjan keskussairaalassa syntyy vuosittain noin 650 – 700 vauvaa. Kun ottaa lukuun mukaan vauvojen sisarukset, isät ja isovanhemmat, päästään moninkertaisiin, tuhansiin henkilöihin, jota tämä päivystysasetus tulee koskettamaan tuoreen äidin jäädessä yksin sadan kilometrin päähän vauvoineen.

Meidän tulee vaatia maakuntamme eri puolueiden kansanedustajia tarttumaan epäkohtaan. Olemme valinneet eduskuntaan omat edustajamme, jotka on nyt syytä herättää tämän epäkohdan poistamiseen.

Omiin kansanedustajiin vaikuttamisen lisäksi muita demokratian keinoja kuten kansalaisaloitteita on hyvä hyödyntää asioissa, jotka tuntuvat epäoikeudenmukaisilta tai vääriltä. Me kaikki voimme tehdä jotain, jotta tämä perheitä koskeva lähipalvelu säilyy alueella.

Raija Lummi
Tornion ja Lapin Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Kokoomuksen Naistenliiton hallituksen jäsen

Jaa sisältö: