29.08.2020

Suomesta maailman paras paikka perheille

Poikkeuksellinen kevät ja kesä ovat muistoina. Etäopetusta, ruuanlaittoa ja töihin lähtöä. Tai sisällä oloa, etätöitä ja lastenhoitoa. Välissä ajatusta siitä, milloin normiarki palaa -vai palaako?

Harrastukset jäivät tauolle keväällä ja kodeissa tapahtui entistä enemmän kaikkea – hyvää ja huonoa, rinnakkain ja päällekkäin. Vähäisetkin tukiverkot hälvenivät eikä naapureita, isovanhempia ollut mukana arjen apuna. Kesä oli osalle perheille mukavaa yhdessäolon aikaa. Osalla kuitenkin pelko läheisistä, taloudesta tai terveydestä vahvistui.

Ovat syyt perheiden pelkoon mitkä tahansa, kaikkein kestävintä on se, että kykenemme tarjoamaan perheille varhaista apua. Tukea läheisiltä, vapaaehtoisjärjestöistä tai yhteiskunnan taholta. Lapsi- ja perhepolitiikan painotus on vihdoin siirrettävä. Lopetetaan pelkkien seurausten korjaaminen ja vähennetään syitä. Annetaan tukea tarvittaessa perheille arkeen, vanhemmuuteen, päihteettömyyteen, työllistymiseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Politiikassa on jo pitkään rummutettu resurssien niukkuutta. Marinin hallitus ottaa velkaa ennätysmääriä, tulevien sukupolvien kustannuksella. Totta on kuitenkin sekin, että moni sektori käyttää rahaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kymmenessä vuodessa (2005-2015) lastensuojelun kustannukset nousivat valtakunnallisesti noin 200:sta noin 750 miljoonaan euroon. Lastenpsykiatrian lähetteet ja kulut ovat moninkertaistuneet, erityisesti parin viimeisen vuoden aikana. Toki tarkkaa vertailua hankaloittaa kuntien erilaiset tilastointitavat.

Tarvitaan rajoja ja rakkautta, tietoa ja tukea vanhemmuuteen – edellytyksiä perheen sujuvaan arkeen, liikkumiseen ja hyvinvointiin mukaan lukien mielenterveys. Väkivallan ja liian päihteiden käytön keskeltä on päästävä pois, esimerkiksi Ensi- ja turvakoteihin.

Meillä ei ole varaa puuhastella lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin kustannuksella. Tarvitsemme uusia matalankynnyksen apu- ja tukitoimenpiteitä sekä yhteistä, pidemmän ajan näkemystä. On sivuutettava hallintokeskeisyys ja tarjottavat apua perheen näkökulmasta, vanhemmuutta tukien.

Kun toimin aikanaan, tuoreena äitinä, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana, rakensimme uutta Oulua (viiden kunnan yhdistymistä). Tajusimme, että perheiden asioita on katsottava uusin silmin. Yhdistimme lautakuntia ja purimme hallintorajoja. Aloimme toteuttaa kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja osallistavaa perhepolitiikkaa.

Oulussa on käytössä myös lastensuojeluilmoitusta kevyempi huoli-ilmoitus, jolla kuka tahansa voi ilmaista huolensa oululaisesta lapsesta, aikuisesta tai vanhuksesta, sähköisillä lomakkeilla. Huoli-ilmoituksen kautta voi saada ripeää tukea ja apua, ilman lastensuojeluilmoitusta. Suunta on oikea, vaikka työtä vielä riittää.

Kokoomus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on maailman paras maa lapsille ja perheille. Jo nyt olemme monella mittarilla mallimaa ja TOP3:ssa. Viime kaudella käynnistimme lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman, jonka lähtökohtana oli edistää lapsen etu ja huomioida perheiden monimuotoisuus sekä vahvistaa vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita, nimenomaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Joillain alueilla ohjelman jalkauttaminen on ollut menestys. Apua ja onnistumisia ovat kokeneet niin työntekijät kuin vanhemmat, lapset ja perheet. Toivottavasti hyvät käytänteet leviävät! Hyvinvointineuvola ja satsaukset perhetyöntekijöihin alentavat lastensuojelun kuluja.

Mainio esimerkki on Turun lastenpsykiatrian huippututkimus. Sitä sovelletaan ”Voimaperheet-palvelussa”, josta on ollut jo apua tuhansille perheille lasten käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Toiveestani tutustuimme siihen puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa viime kesänä. Vaikuttava vierailu – suosittelen kaikille kuntapäättäjille! Siellä arjen ongelmia ratkaistaessa lasta ja perhettä ei kutsuta mihinkään vastaanotoille vaan ohjeita ja kasvatusvinkkejä annetaan vanhemmille ja muille aikuisille, sähköisesti videoin ja etäohjaten, arjessa. Onko todella niin, että suuri osa lasten käytöshäiriöistä on ratkaistavissa tukemalla aikuisia ja vanhempia arjessa?

Kun perheet saavat oikea-aikaista apua ja tukea matalalla kynnyksellä, ongelmat eivät kasaannu liian suuriksi. Sitä kautta myös lastensuojelun kulut eivät kasva, vaan jopa alenevat. Meidän päättäjien ja vastuunkantajien on tehtävä laaja-alaista yhteistyötä, jotta lapsi- ja perhepalvelujen uudet käytänteet jalkautuvat ja saavat ansaitsemansa huomion.

Mari-Leena Talvitie

Oululainen kansanedustaja,

Kahden kouluikäisen tytön äiti, moninkertainen täti ja kummitäti

Kokoomusnaiset tukevat Mari-Leena Talvitietä Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Jaa sisältö: