19.11.2023

Marianne Liimatainen on valittu Kokoomusnaisten liittohallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudelle 2024-2025 Hyvinkäällä 18.–19.11.2023 järjestetyssä edustajakokouksessa.

Kokoomusnaisten edustajakokous on valinnut järjestön liittohallituksen jäseneksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2024-2025 tamperelaisen Marianne Liimataisen.

Koulutukseltaan Liimatainen on kasvatustieteiden maisteri ja hän aloittaa joulukuussa uusissa tehtävissä opetus- ja kasvatusjohtajana. Liimataisella on pitkä kokemus koulutusalalta niin aineenopettajan, rehtorin, kuin opetuspäällikön tehtävistä. Hän tuntee koko sivistyksen kentän; niin kasvatuksen ja opetuksen, kuin kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Paikallistason luottamustehtävistä Liimataisella on Kokemusta niin Pirkanmaan Kokoomusnaisten piirihallitustyöskentelystä kuin Tampereen Kokoomuksen Naisten hallitustyöstä.

“Haluan omalta osaltani työskennellä liittohallituksessa ahkerasti naisten koulutuksen, taloudellisen itsenäisyyden sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseksi. Meidän Kokoomusnaisten on jatkossa entistäkin tärkeämpää tukea naisia heidän poliittisella urallaan tarjoamalla mentorointia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Koen, että Kokoomusnaisten tärkeä tehtävä on osoittaa, mitä naiset voivat saavuttaa yhdessä”, Liimatainen sanoo.

Liimataisen  henkilökohtaiseksi varajäseneksi liittohallitukseen valittiin ikaalislainen toimitusjohtaja Pirjo Berg. 

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous pidettiin Hyvinkäällä 18.-19.11. Sunnuntaina kokous valitsi järjestölle puheenjohtajaksi jatkokaudelle kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen  ja varapuheenjohtajiksi Anu Aaltosen ja Salla Mäkelän, sekä Liimataisen lisäksi 11 muuta liittohallituksen jäsentä varajäsenineen. Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa käsitellään järjestön tavoiteohjelma, sekä järjestön poliittista linjaa ja toimintaa määrittäviä aloitteita.

Jaa sisältö: