08.12.2014

Maailman talousfoorumi WEF on vuodesta 2006 julkaissut Global Gender Gap –tasa-arvoindeksiä, jossa selvitetään eri maiden sukupuolten tasa-arvon tilaa neljällä eri mittarilla. Raportissa tarkastellaan tasa-arvon tilaa taloudellisen osallistumisen ja mahdollisuuksien, koulutusmahdollisuuksien, poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksien sekä terveyden ja selviytymisen näkökulmasta.

Tuorein vuoden 2014 tasa-arvoindeksi julkaistiin kuluvan vuoden lokakuun lopussa, ja Suomi sijoittui siinä kolmatta kertaa peräkkäin toiseksi tasa-arvoisimmaksi maaksi heti Islannin jälkeen. Kaiken kaikkiaan pohjoismaat paistattelivat viiden kärjessä, jossa Suomen perässä tulivat järjestyksessä Norja, Ruotsi ja Tanska.

Koulutusmahdollisuuksien näkökulmasta Suomi on maailman tasa-arvoisin maa, jossa maailman tasa-arvoisin koulutusjärjestelmä on tuottanut yhtä korkean naisten ja miesten lukutaidon sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet perus- ja jatkokoulutukseen. Raportissa nousee kuitenkin esiin koulutuksen segregaatio Suomessa, ja siitä seuraavasta voimakkaasta ammattien eriytymisestä miesten ja naisten aloiksi. Erityisesti tekniikan ja matematiikan aloilla naiset ovat selkeässä vähemmistössä.

Myös poliittisen osallistumisen mahdollisuudet ovat Suomessa maailman toiseksi tasa-arvoisimmat. Naisten ja miesten sijoittuminen ministerin tehtäviin on maailman tasa-arvoisinta, ja naisten osuus eduskunnassa korkea kansainvälisesti tarkasteltuna. Suomessa onkin tehty pitkäjänteistä työtä naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi sekä lainsäädännön keinoin että puolueiden toimesta niin vaalien ehdokasasettelussa kuin vastuullisiin tehtäviin nimitettäessä.

Huolimatta maailman tasa-arvoisimmasta koulutusjärjestelmästä, Suomi sijoittuu kuitenkin vasta 21. tasa-arvoisimmaksi maaksi taloudellisen osallistumisen ja mahdollisuuksin mittarilla. Seurannan aikana Suomen sijoitus on ollut parhaimmillaan sen ensimmäisenä vuonna 2006, jolloin Suomi sijoittui mittarilla sijalle 8. Tämän hetkinen sijoitus on toiseksi huonoin koko seurannan ajalta.

Syynä Suomen heikohkoon sijoitukseen on ennen kaikkea naisten vähäinen määrä talous- ja elinkeinoelämän johtotehtävissä sekä osittain myös tästä johtuva miesten ja naisten välinen palkkaero sekä tarkasteltaessa palkkoja yleisesti että miesten ja naisten palkkoja samasta työstä. Vaikka Suomessa esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten määrä on kansainvälisesti tarkasteltuna korkea, kehitys on ollut muutoin tasa-arvon edelläkävijämaaksi luvattoman hidasta.

Maailman talousfoorumi arvioi, että tällä vauhdilla saavutamme kansainvälisesti naisten ja miesten tasa-arvon työelämässä vuonna 2095 – siis vasta 81 vuoden kuluttua. On päivänselvää, että tämä on liian hidasta kehitystä. Meillä ei ole varaa odottaa tasa-arvoa. Avainasemassa niin poliittisten mahdollisuuksien, taloudellisten mahdollisuuksien kuin terveydenkin edistämisessä on koulutus. Erityisesti naisten koulutus on avainasemassa hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämisessä, sillä koulutetut naiset saavat todennäköisemmin terveitä ja koulutetumpia lapsia.

Tavoitteen saavuttamiseksi Kokoomuksen Naisten Liitto julistaa avatuksi Suomi maailman paras maa naiselle 2017 -kampanjan. Se asettaa kuusi helposti mitattavaa tavoitetta, joita jokainen suomalainen voi omilla toimillaan edistää. Tavoitteet liittyvät naisten työmarkkina-aseman parantamiseen, urakehityksen esteiden poistamiseen, palkkaeron kutistamiseen, turvallisuuteen, koulutukseen ja hyvinvointiin.

Jokainen suomalainen hyötyy naisten aseman parantamisesta. Kun suomalainen nainen voi hyvin, kaikki suomalaiset voivat paremmin.

Kampanja etenee niin, että Kokoomusnaiset julkaisee tammikuussa 2015 tavoitteet, joiden saavuttaminen tekee 100-vuotiaasta Suomesta maailman tasa-arvoisimman maan. Tavoitteet käynnistävät myös sähköisen ja sosiaalisen median kampanjan, johon kutsun Sinut mukaan. Jo tässä vaiheessa voit kertoa meille ajatuksia, miten Suomesta tehdään maailman tasa-arvoisin maa ja jättää halutessasi yhteystietosi, jotta voimme tiedottaa kampanjan etenemisestä. Ideoita ja yhteystietoja voi lähettää kotisivujemme kautta:kokoomusnaiset.fi/paras-maa-naisille. Seuraa myös Kokoomusnaisten facebookia ja twitteriä! Tervetuloa mukaan talkoisiin maailman tasa-arvoisimman Suomen puolesta!

Lenita Toivakka

Jaa sisältö: