15.03.2023

Riittävä liikunta ja hyvä ravitsemus ovat terveytemme perusta. Liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat, mutta modernit elämäntavat ja elinympäristö lisäävät väestön liikkumattomuutta. Kyseessä ei ole enää vain vapaa-ajan liikkumattomuus, vaan myös runsaalla istumisella on negatiivinen vaikutus terveyteen. Liikuntaelinten sairaudet ovat yleisiä. Joka viidennellä suomalaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus, -vamma tai -vaiva. Lähes jokaisella on myös joskus oireita tuki- ja liikuntaelimissä.

Olisi hyvä aloittaa liikunta jo nuorena. Kun liikunta koetaan kivana ja hyödyllisenä, se kannustaa lapsia ja nuoria omanlaiseen liikkumiseen ja liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan. Liian moni lapsi ja nuori passivoituu kotona videopelien ja somemaailman parissa. Hyvänä periaatteena on ollut, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi vähintään yksi harrastus. Liikunnan parissa toimii monia kerhoja. On tärkeää olla kerhoja, joissa voi kukin olla mukana omien vahvuuksien ja heikkouksien kanssa ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on ilman kilpailupainetta.


Liikunnan ohella muihinkin riskitekijöihin on kiinnitettävä huomiota. Näitä ovat esim. liian vähäinen uni, tupakointi, tapaturmat, huono tai yksipuolinen ravitsemus, runsas alkoholinkäyttö, masennus ,ja huono yleinen terveydentila. Lisäksi riskitekijöitä ovat työhön liittyvät psyykkinen ja fyysinen kuormitus.


Liikunta ja fyysinen kuormitus ovat edellytyksiä hyvälle terveydelle. Työ- ja toimintakyky heikentyvät ajan myötä, jos liikunnan rooli jää vähäiseksi. Kestävyyskunto, energiataso ja jaksaminen ovat yhteydessä liikuntaan, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.


Liikunta on erityisen tärkeää myös ikääntyville ihmisille. Liikunta hidastaa vanhenemisen tuomia muutoksia, vahvistaa toimintakykyä ja palautumista sekä hidastaa lihaskatoa. Liikunta vahvistaa myös luustoa, mikä on erityisen tarpeellista ikääntymisen vähentäessä luuston massaa. Tärkeää olisi, että jokaisen kodin läheltä löytyisi hyviä ja valaistuja kävelyteitä ja ulkoilupaikkoja. Kannattaa tosin huomioida hyvät jalkineet ja käyttää tarvittaessa liukuesteitä.


Liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on kiistaton. Paljon on kertynyt tutkimustietoa myös siitä, että liikunnalla voidaan tukea fyysisen terveyden lisäksi myös mielenterveyttä ja psyykkistä
hyvinvointia. Toivottavasti räntäsateet kohta väistyvät ja pääsemme nauttimaan ihanasta kevään auringosta ja raittiista ulkoilmasta liikkuen. Muistetaan ottaa myös aurinkolasit mukaan niin silmätkin kiittävät ja voimme ihastella kevään tuloa.


Mia Laiho
Kansanedustaja
Lääketieteen tohtori

Jaa sisältö: