24.04.2020

Vakava huoli ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien pärjäämisestä ja epidemian pitkäaikaisista vaikutuksista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointiin kasvaa poikkeusolojen pitkittyessä. Kokoomuksen sosiaali- ja terveystyöryhmä on valmistellut 20 keinoa ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien arjen, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi koronakriisissä ja sen jälkeen.

”Erityisesti ikääntyneillä ja muilla riskiryhmiin kuuluvilla on kohonnut riski saada koronavirustartunnasta vakavia oireita. Riskiryhmien suojaaminen koronavirukselta onkin ensiarvoisen tärkeää. Epidemian pitkittyessä huolenaiheita tulee kuitenkin lisää. Erityisesti perussairauksien hoito, yksinäisyyden ehkäisy ja ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito on varmistettava”, kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoo.

Poikkeusoloissa moni ikääntynyt on entistä enemmän muiden ihmisten avun ja tuen varassa. Kaikilla ei välttämättä ole läheistä, jolta pyytää apua asioinnissa. Ikääntyneiden mahdollisuutta hankkia palveluita, jotka tukeva kotona oloa, on myös parannettava. Kokoomus on esittänyt, että palvelusetelillä voitaisiin turvata oikea-aikaisten peruspalveluiden saatavuus ja mahdollistaa esimerkiksi kotiinkuljetuspalvelut lääkkeille ja ruualle.

Kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa kannustaa palvelusetelin käyttöön myös ikääntyneiden hyvän toimintakyvyn säilyttämiseksi. ”Palvelusetelillä voidaan lisätä liikuntaa ja kuntoutusta ikääntyneen fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Koronaepidemian aikana on toimintakyvyn heikkenemistä vältettävä ja ikääntyneiden liikunnasta ja kuntoutuksesta huolehdittava”, Sarkomaa sanoo.

Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt rajoitukset ovat välttämättömiä, mutta niiden pitkittyessä myös haitat nousevat esiin. Esimerkiksi lääkärikäyntien selkeä väheneminen koronaepidemian alettua on huolestuttava signaali.

”Moni sairaus, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä, diabetes ja mielenterveysongelmat, vaativat säännöllistä hoitoa. Mm nämä sairaudet vaativat hoitoa riippumatta koronasta. Palveluja on oltava tarjolla ja tarpeellisista lääkäriajoista ja seurantakäynneistä ei pitäisi luopua kuin aivan välttämättömästä syystä. Ikääntyneiden on saatava apua terveysongelmiinsa myös koronakriisin keskellä”, kansanedustaja Paula Risikko sanoo.

Sosiaalisten lähikontaktien vähentäminen on nyt välittömän terveyden suojaamiseksi tärkeää, mutta samalla yhä useampi ikääntynyt voi tuntea yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta eristäytymisen seurauksena. Lisäksi eristäytyminen lisää liikkumattomuutta ja heikentää toimintakykyä. 

”Yksinäisyyden torjumiseksi ja ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä, jossa myös järjestöjen ja vapaaehtoisten osaamista kannattaa hyödyntää. Vähentynyt liikkuminen näkyy nopeasti toimintakyvyn heikkenemisenä ja kaatumisen riski kotona kasvaa. Koronaepidemian aikanakin ikäihmisen mahdollisuus liikkumiseen ja ulkoiluun tulee säilyä, sillä ne ylläpitävät toimintakykyä ja henkistä hyvinvointia. Mahdollisuudet liikkumiseen ja kuntouttavien palveluiden nopea saatavuus on varmistettava myös epidemian aikana”, edustajat sanovat.

Lisätietoja:
Mia Laiho, 050 433 6461
Sari Sarkomaa, 050 511 3033
Paula Risikko, 050 511 3107

Jaa sisältö: