29.09.2023

Terveellisellä ja monipuolisella ravitsemuksella on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja sydämen terveydelle. Ruokavalinnoilla voi vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin sekä edistää sydänsairauksista kuntoutumista. Myös muistisairauksien ehkäisyssä terveellisellä ravitsemuksella ja liikunnalla on havaittu olevan merkitystä. Ei siis ole yhdentekevää mitä pistämme suustamme alas ja kuinka liikumme.

Terveelliset ravinto- ja liikuntatottumukset luodaan jo lapsuudessa. Moni lapsi ja nuori syö päivän ainoan lämpimän aterian päiväkodissa tai koulussa. Ravinto tukee myös lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsuuden ruokailutottumuksella on suuri ohjaava vaikutus.

Ruokavaliolla ja liikkumisella on tärkeä merkitys useiden elintapasairauksien ehkäisyssä, sillä esimerkiksi lihavuus sekä diabetes-, sydän- ja verisuonitautien kehittyminen alkaa jo lapsuudessa. Väestön suolan käytön vähentäminen on tehokkain tapa tuottaa kustannussäästöjä. THL on arvioinut, että suolan käytön vähennys 3g/pvä pienentäisi terveydenhuollon kuluja 150-250 milj. €/v.

Sydänmerkki on Sydänliiton myöntämä merkki, joka kertoo, että ravinto täyttää terveellisen ateriakokonaisuuden ruokasuositukset. Myöntämisperusteissa kiinnitetään huomiota aterian osien rasvan määrään ja laatuun sekä suolan määrään. Kuitu on olennainen viljapohjaisissa aterian osissa, kuten leivässä ja energialisäkkeissä. Jokaiselle aterian osalle on omat kriteerit. Itse terveellisen ruoan valmistaminen ei tule kalliiksi. On näyttöä, että raaka-ainekustannukset Sydänmerkki-ruoassa eivät ole tavanomaista suuremmat, vaan päinvastoin: niillä saatetaan jopa saada kustannussäästöjä.

Olen itse jättänyt omassa kotikunnassani Espoossa valtuustoaloitteen sydänmerkin käyttöönotosta kouluissa ja päiväkodeissa. Kannustankin kaikkia valtuutettuja niin kuntien kuin hyvinvointialueiden puolella edistämään asukkaiden terveyttä sydänystävällisen ruoan avulla. Monissa työpaikkojen lounasruokalinjastoissa on nykyisin myös jo hyvin tarjolla kasviksia ja vähärasvaisempia valintoja. Sydänmerkin käyttö sielläkin helpottaisi terveellisen ruokakokonaisuuden valintaa. Voisiko sydänystävälinen ruoka olla jopa yrityksen vetovoimatekijä yhdessä työhyvinvointia lisäävien liikuntapalvelujen ohella?

Duodecim Terveyskirjaston mukaan v. 2020 2-16-vuotiaista pojista 29 % ja tytöistä 18 % olivat ylipainoisia Liikkuminen on osa ihmisen toimintakykyä ja säännöllisellä liikunnalla on merkittävä rooli oman hyvinvoinnin parantamisessa sekä ylläpitämisessä. Riittävä liikunta kehittää myös motorisia taitoja ja parantaa oppimista sekä mielenterveyttä.

Liikkumattomuuden seuraukset sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla tulevat olemaan mittavat, jos huonoa suuntausta ei saada muutettua. Olemmekin hallitusohjelmassa tarttuneet merkittävällä satsauksella asiaan. Tulemme lisäämään lasten ja nuorten liikkumista kaikilla koulutusasteilla aina varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen asti ja Suomi liikkeelle -ohjelman avulla. Kaikenikäisten liikunnan ja terveyden edistämiseen vauvasta vaariin tullaan satsaamaan jo ensi vuonna pelkästään yli 20 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on tärkeä yhteinen tehtävä asukkaiden terveyden edistämisessä. Lähdetään siis muuttamaan Suomen suuntaa ja tartutaan presidentti Niinistön liikkumishaasteeseen!

Mia Laiho
Kansanedustaja
Lääketieteen tohtori

Jaa sisältö: