02.03.2021

Työ ja kasvu – kuntien kohtalonkysymys

Kuntien ja kaupunkien pärjäämisen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on elintärkeää vahvistaa niiden työllisyyttä. Kuntalaisille on luotava oikeita töitä avoimilta markkinoilta – ei tempputyöllistämisellä. Inhimillisestä ja kansantaloudellisesta syystä erityishuomioita on kiinnitettävä nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

Kuntien työllisyysasteen nostamisessa ja verokertymän kasvattamisessa menestyvien ja kasvavien yritysten rooli on merkittävä ja kaikista tärkein. Erikoista onkin se, että samaan aikaan kun työllisyysluvut ovat nyt monissa kunnissa matalat, usean yrityksen kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus. Asia tulee ratkaista osaamisen tason nostolla esim. toisen asteen koulutuksen vahvistamisella ja erityisesti yliopistokaupungeissa yritysten ja korkeakoulujen entistä tiiviimmällä yhteistyöllä.

Kuntien houkuttelevuutta yritysten sijoittumis- sekä kuntalaisten asuin- ja työpaikkana vahvistetaankin mm. koulutuksen mahdollisuuksien lisäämisellä. Koulutusta on lisättävä suorittavalla ja ylemmällä tasolla ja satsattava erityisesti työttöminä olevien muuntokoulutukseen ja uuden oppimiseen. Teknisten taitojen ja asiantuntijuuden rinnalla myyntitaidot ovat niin kunnan kuin yritysten kohtalon kysymyksiä. Jos ei osata ja kehdata pää pystyssä ja selkä suorassa myydä, niin uusia yrityksiä tai asukkaita ei alueelle tule ja toisaalta kauppaa ei yrityksissä synny.

Vaatii myös pokkaa katsoa rohkeasti tulevaisuuteen ja arvioida tarkasti sitä, mistä tulevaisuuden työpaikat syntyvät. On ymmärrettävä, mitkä ovat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet ja kunkin kunnan omat vahvuudet. Verkostoituminen ja syvä yhteistyö toimijoiden välillä eli kumppanuudet ovat entistä tärkeämpiä tulevaisuudessa. On vanhanaikaista ajattelua, että julkisen tahon kuten valtion tai kunnan tulisi ottaa vastuu kaikesta. Kumppanuustyö vaatii myös vahvaa johtamista ja sidosryhmien välistä avointa ja hyvää viestintää.

Yhteiskunta onkin nähtävä kokonaisuutena, jossa parhaat johtajat, kehittäjät, asiantuntijat, myyjät ja tekijät etsitään yrityksistä, oppilaitoksista tai kolmannelta sektorilta ja kunnan roolina on toimijoiden yhteen saattaminen ja luvan antaminen. Saa tehdä – saa suorittaa! Tämä on minun visioni siitä, miten kuntien kohtalo ratkaistaan tulevaisuudessa.

Saa tehdä!

Milla Bruneau

Lahden kaupunginvaltuutettu

Lahden Kokoomuksen puheenjohtaja

Lahden Kokoomusnaisten hallituksen jäsen

Milla Bruneau

Jaa sisältö: