10.03.2014

”Valinnanvapauden lisääntyminen ei saa jäädä vain terveydenhuoltoon, vaan asiakkailla pitää olla mahdollisuus valita palveluntuottaja myös vanhustenhuollossa, vammaispalveluissa ja kuntoutuksessa. Raha seuraa potilasta -malli mahdollistaisi valinnanvapauden laajentamisen myös näille aloille”, totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan Lapualla sunnuntaina 9. maaliskuuta.

Terveydenhuoltolain tuoma potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa laajeni tänä vuonna koko maahan. Potilas voi nyt valita minkä tahansa suomalaisen terveyskeskuksen tai sairaalan terveyspalveluita tarvitessaan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös potilasdirektiivi, joka laajensi valinnanvapauden koko Eurooppaan.

”Jotta valinnanvapaus aidosti toteutuisi, asiakkaan pitää voida valita myös muita kuin kunnan tuottamia palveluja. Vaikka palvelujen järjestämisvastuu on jatkossakin kunnalla, palveluja voivat tuottaa sekä kunta, yritykset että järjestöt. Kun asiakkaat voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuottajasta riippumatta, kilpailu lisäisi palvelujen laatua ja pitäisi kustannukset kurissa. Näin saadaan parhaat hyödyt niin potilaalle kuin laajemmin koko kansanterveydelle”, Risikko arvioi.

”Ruotsissa valinnanvapautta on vahvistettu muun muassa valinnanvapauslailla. Myös Suomeen tarvitaan vielä uutta valinnanvapautta tukevaa lainsäädäntöä. Vahvistamalla potilaan valinnanvapautta vahvistetaan koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta”, Risikko totesi.

Lisätietoja
ministeri Risikko, p. 050 511 3107

Jaa sisältö: