10.08.2017

Perhevapaauudistuksen käynnistämisestä on viimein päätettävä, kun hallitus kokoontuu elokuun lopulla budjettiriiheen. Syytä viivyttelyyn ei ole. Yhteiskunnallinen tuki uudistukselle on laajaa.

Kokoomus julkaisi alkuvuodesta Perheet ja työelämä -asiakirjan, joka sisältää Kokoomuksen perhevapaamallin. Asiakirjatyö sai alkunsa Kokoomusnaisten puoluekokousaloitteesta, ja minulla oli ilo johtaa Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirjan valmistelua.

Naisten työmarkkina-asema on tällä hetkellä miehiä huonompi ennen muuta siksi, että perhevapaiden kustannukset kasaantuvat naisia palkkaaville työnantajille. Suomessa synnytysikäiset naiset osallistuvat työelämään selvästi vähemmän kuin naiset muissa Pohjoismaissa. Tällä on suora yhteys naisten heikompaan urakehitykseen, ansiotasoon sekä lopulta työeläkkeisiin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on jo kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan.

Uudistus on perusteltu niin naisten, lasten kuin kansantaloudenkin kannalta. Uuden perhevapaajärjestelmän on edistettävä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja vältettävä kannustinloukkujen muodostumista sekä turvattava lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään. Kokoomuksen perhevapaamalli myös huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaa niissä yksilöllisesti.

Kokoomuksen malli lisää perheiden valinnanvapautta ja kannustaa töihin. Malli myös edelleen mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Kenenkään ei siis kannata vastustaa uudistusta sillä verukkeella, että nykyisen kotihoidontuen tarjoama mahdollisuus heikentyisi. Mallimme kuitenkin luo merkittävän kannustimen palata nopeammin töihin, kun perhe voi joustavasti nostaa saman tukipotin täysimääräisenä 1,5 vuodessa tai esimerkiksi puolitettuna kolmessa vuodessa.

Perhevapaajärjestelmä on uudistettava viipymättä. Uudistus ei voi jäädä odottelemaan taloudellisesti parempia aikoja. Siksi realistisen mallin lähtökohtana on oltava se, etteivät perhevapaiden kustannukset merkittävästi nouse.

Perhevapaauudistuksessa ei ole kyse yksittäisten tukien sorvaamisesta tai säästöstä vaan kokonaan uudesta kokonaisuudesta. 

KOKOOMUKSEN MALLI

Kokoomuksen ehdotuksessa perhevapaat koostuvat:

– 5 viikon äidille maksettavasta odotusrahasta,

– vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, josta molemmille vanhemmille on kiintiöity 3kk sekä

– 6 kuukauden mittaisesta joustavasta hoitorahasta (800 e/kk), jonka vanhemmat voivat jakaa haluamallaan tavalla.

Täysimääräisenä tuet riittävät siihen asti, kunnes lapsi on 1,5-vuotias ja puolitettuina 3-vuotiaaksi asti. Puolitettunakin alin etuus on 400 e/kk, mikä pärjää nykyiselle perustasoiselle kotihoidon tuelle tason ja keston osalta.

Ensimmäinen kuukausi ansiosidonnaista maksetaan korotettuna molemmille vanhemmille. Nykymallissa korotuksen saa vain äiti. Kun isän ansiosidonnaisen tuen taso paranee, yhä useamman isän on taloudellisesti houkuttelevampaa jäädä vapaalle. Tavoitteena on, että isät käyttäisivät nykyistä enemmän perhevapaita. 

Nykyisessä mallissa on liian tiukat raamit sille, milloin vapaita saa käyttää ja missä järjestyksessä. Kokoomuksen esityksessä etuuksien käyttämisen järjestystä ei ole säännelty. Isä voi esimerkiksi pitää ansiosidonnaista vanhempainvapaata vasta sen jälkeen, kun äiti on käyttänyt jo hoitorahaakin. Uudessa mallissa vapaasti jaettavan osuuden voi käyttää esimerkiksi isovanhempi tai uusioperheen aikuinen jäsen.

 Uudistuksen myötä osa-aikaisesta työstä tulisi pienten lasten vanhemmille aito vaihtoehto. Kokoomuksen mallissa perhevapaita voi käyttää kokopäiväisenä tai puolikkaana, esim. osa-aikaisen työn ohessa. Nykymallissa työllistyminen osa- tai väliaikaisesti ei ole kannattavaa. Tätä epäkohtaa myös perheministeri vaati hiljattain korjattavaksi. Ratkaisu on jo olemassa. Se on Kokoomuksen työnlinja.

Nykyjärjestelmä ei tunnista lainkaan monimuotoista todellisuutta, joka on arkea monessa perheessä. Kokoomuksen ehdottama perhevapaiden remontti vastaa myös monimuotoisten perheiden, kuten adoptio-, yksinhuoltaja- ja sateenkaariperheiden, tarpeisiin. Esimerkiksi yksinhuoltaja saa yksin kaikki tuet.

Kaikki tämä lisää perheiden valinnanvapautta, ja perhevapaa on joustavammin yhdistettävissä vaihtuviin työtilanteisiin ja erilaisten perheiden tarpeisiin. Kokoomuksen malli ei ole viemässä keneltäkään valinnanmahdollisuuksia pois, mutta etuuksien joustavat käyttömahdollisuudet kannustavat vanhempia palaamaan työmarkkinoille. Perhe voi esimerkiksi valita nostaako tukia lyhemmän aikaa korkeampana vai pidempään matalampana.

Mallia on virheellisesti kritisoitu siitä, että Kokoomus pakottaa isät vapaalle. Ei pakota. Väännän rautalangasta; isä voi jättää perhevapaan käyttämättä aivan, kuten myös nykyjärjestelmässä isä voi jättää perhevapaansa kokonaan käyttämättä. Lopullinen valinta vapaan käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä on aina vanhemmilla.

Toivon hallitukselta ripeitä tekoja syksyn budjettiriihessä perhevapaiden uudistamiseksi. Ainoa syy jarruttaa perhevapaauudistusta on ideologinen halu pitää naiset kotona. Olisi hienoa, jos hallitus satavuotiaan Suomen kunniaksi päättäisi tästä merkittävästä uudistuksesta. Kokoomuksesta perhevapaiden uudistaminen ei jää kiinni.

Jaa sisältö: