04.02.2021

NAISJÄRJESTÖJEN 10 TASA-ARVOTEKOA KUNTIIN

        * MILLAINEN OLISI #SUOMIILMANNAISIA?

VIIME EDUSKUNTAVAALEISSA NAISIA VALITTIIN EDUSKUNTAAN ENNÄTYSMÄÄRÄ,

LÄHES PUOLET. Kyse on merkittävästä askeleesta eteenpäin poliittisen päätöksenteon tasa-arvossa. Tulevissa kuntavaaleissa naisilla on kaikki mahdollisuudet samanlaiseen läpilyöntiin. Tarvitsemmekin teitä kaikkia valovoimaisia ja vaikuttavia, eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia naisia asettumaan ehdolle. Meidän tulee mahdollistaa naisten ehdokkuus ja sitä kautta osallistuminen kuntien päätöksentekoon.

ON VAIN OIKEIN SAADA PUOLET PAIKOISTA! Naisten osuus ehdokkaista on suorassa suhteessa vaaleissa läpi menneiden määrään. Jotta naisia tulee valituiksi, tulee naisia myös olla puolet ehdokkaista. Vuonna 2017 naisten määrä kuntavaaleissa valituista nousi aiemmista vaaleista lähes kolme prosenttiyksikköä. Parhaillaan naisia kunnanvaltuutetuista on 39 prosenttia ja miehiä 61 prosenttia. Eniten naisehdokkaita oli Uudellamaalla ja vähiten Keski-Pohjanmaalla.

NAISET RATKAISEVAT VAALIT. Naisilla on mahdollisuus nostaa naisten osuus valittavista ehdokkaista reilusti nykyisestä. Tämä erityisesti, kun kuntavaalien äänestysprosentti on ollut eduskuntavaaleja alhaisempi ja naisilla on yli puolet äänistä! Nyt jos koskaan kannustetaan naisia äänestämään. Voimme ottaa kuntavaaleissa harppauksen tasa-arvon eteen.

NAISTEN JA TYTTÖJEN ASEMAA KUNNISSA EDISTÄVÄT PARHAITEN NAISET ITSE. Kunnanvaltuutettuna toimivat naiset voivat vaikuttaa kansalaisten arkeen. Naisten on oltava tekemässä näitä tärkeitä päätöksiä, oman kunnan tasa-arvotekoja. Tasa-arvo lisää tutkitusti kaikkien hyvinvointia.

TULE SINÄKIN TEKEMÄÄN 10 TASA-ARVOTEKOA KUNTIIN! NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO KANNUSTAA KAIKKIA EHDOKKAITA SITOUTUMAAN YHTEEN TAI USEAMPAAN SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA JA NAISTEN OSALLISTUMISTA YHTEISKUNTAAN LISÄÄVÄÄN TASA-ARVOTEKOON. Haluamme tehdä tytöistä insinöörejä, työllistää maahanmuuttaneita naisia, tarjota nuorille ilmaista ehkäisyä ja laadukasta seksuaalikasvatusta. Pidämme tärkeänä, että lapsi pääsee lähipäiväkotiin ja varhaiskasvatus kasvattaa osaltaan tasa-arvoon. Vaadimme riittäviä matalan kynnyksen ja turvakotipalveluita väkivaltaa kohdanneille naisille, toimia väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi. Haluamme estää sukupuoleen perustuvaa häirintää kouluissa ja oppilaitoksissa. Haluamme varmistaa liikunnan ja urheilun avustusten ja vuorojen tasa-arvoisen jakamisen. Mihin tekoon sinä sitoudut?

KORONAEPIDEMIAN JATKUESSA KUNTAVAALIT TULLAAN KÄYMÄÄN HYVIN POIKKEUKSELLISISSA OLOISSA. Kampanjointi siirtyy pitkälti verkkoon ja uusia terveysturvallisia äänestyspisteitä suunnitellaan. Verkkokampanjoinnissa on omat mahdollisuutensa ja omat vaaransa. Naiset kokevat miehiä enemmän vihapuhetta ja naisiin kohdistuva vihapuhe on usein seksuaalissävytteistä tai liittyy muuten naisen sukupuoleen.

NAISJÄRJESTÖJEN TULEE YHDESSÄ TOIMIA VIHAPUHETTA VASTAAN. Vihapuheeseen puuttumalla edistämme paitsi tasa-arvoa, myös demokratiaa ja sananvapautta. Puolueiden ja naisjärjestöjen on tärkeää aktiivisesti tukea naisia, jotka harkitsevat ehdolle lähtemistä – kukaan ei saa jäädä yksin tilanteessa, jossa joutuu kohtaamaan vihapuhetta.

MILLAINEN OLISIKAAN #SUOMIILMANNAISIA? Mitä tapahtuisi, jos sairaanhoitajien, lähihoitajien, terveydenhoitajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitajien, peruskoulun opettajien ja muiden vastaavien yhteiskuntaa ylläpitävien, usein pienipalkkaisten naisten työtehtävien tekeminen loppuisi? Kuka hoitaisi, hoivaisi, opettaisi?

TEHDÄÄN NAISTEN TYÖ NÄKYVÄKSI. Tasa-arvon puolesta, taantumusta vastaan!

Terhi Heinilä, pääsihteeri

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Jaa sisältö: