05.02.2019

Maamme väestö ikääntyy, ja ikäihmisten hyvinvoinnista puhutaan paljon. Ja syystä. Emme saa kuitenkaan unohtaa nuorempaa sukupolvea, sillä nuorissa on tunnetusti tulevaisuus. Meidän tulee luoda nuorille hyvät mahdollisuudet opiskella, harrastaa ja tutustua työelämään.

Mahdollisuuksien tasa-arvo pätee myös koulutuksessa. Opiskelun tulee säilyä kohtuuhintaisena, kaikille mahdollisena, ja opetuksen olla laadukasta ja ammattitaitoista. Opetukseen tulee sisältyä myös läsnäoloa vaativia oppitunteja. Eräs opiskelija kertoi juuri lukevansa yliopistossa saksan kieltä, mutta heillä ei ole varsinaisia tunteja, vaan opiskelu toteutetaan projektitehtävien kautta. Pelkästä projektista saadusta arvosanasta ei voi kuitenkaan tietää, onko projekti onnistunut. Oppilaitosten yritysyhteistyö on silti tärkeää ja kannatettavaa. Niistä saatavaa työkokemusta ei pysty kartuttamaan yhdestäkään oppikirjasta.

Nuoren tutustuminen työelämään lähtee monesti TET-harjoittelun, kesätöiden ja vapaaehtoistyön kautta. TET-jaksoja pitäisi lisätä merkittävästi, jotta nuori saa kokemuksia mahdollisimman monesta työtehtävästä. TET-harjoittelu vaatii yritykseltä panostuksia, mutta tämä voi tulla moninkertaisena takaisin, kun nuori on valmis työelämään opintojensa päätyttyä.

Kesätyöpaikkojen tarjonta on kasvanut vuosittain, ja osa yrityksistä ottaa jo 14-vuotiaita kevyisiin töihin. Kesätyöpaikka voi usein löytyä esimerkiksi vapaaehtoistöiden kautta.
Näissä töissä nuori saa paljon kokemuksia erilaisista yhteisöistä ja toimintatavoista ja oppii kantamaan vastuuta.

Nuorelle on kuitenkin taattava aina opiskelurauha. Loma-aikoina nuori tarvitsee kausitöiden lisäksi myös lepoa. Työvuosia on nykynuorilla edessään riittävästi. Meidän yhteiskunnassamme pitäisikin löytyä riittäviä apuja siihen, että nuori voi olla nuori ja keskittyä itsensä kehittämiseen. 


Salla Mäkelä
Kirjoittaja on Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen sekä Lahden Kokoomusnaisten ja Hämeen Kokoomusnaisten piirihallituksen jäsen.

Jaa sisältö: