29.10.2021

Kannanotto 28.10.2021
Kokoomuksen Naisten liitto
Liittohallitus

Kokoomusnaiset vaativat hallitukselta hallitusohjelman kirjausten mukaisia toimenpiteitä pakkoavioliiton mitätöinnin mahdollistamiseksi. Kokoomusnaiset katsovat, että hallituksen esittämät toimenpiteet avioliittolain ja siihen liittyvien lakien muutoksiksi eivät ole tarpeeksi
kunnianhimoisia tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseksi.

Tyttöjen ja naisten oikeudet turvattaisiin vain esityksellä, joka takaa myös mahdollisuuden avioliiton mitätöintiin, eli avioliiton oikeusvaikutusten poistamiseen takautuvasti. Nykymuodossaan hallituksen esityksessä mahdollistettaisiin pakkoavioliiton purkaminen kumoamalla. Pakkoavioliittoon joutuneille on annettava tosiasiallinen mahdollisuus valita avioeron, kumoamisen ja mitätöinnin väliltä sen mukaan, mikä ratkaisu turvaa hänen asemansa parhaiten.

Kokoomusnaiset yhtyvät Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Monika-Naisten liiton näkemykseen, että puuttuva mitätöintimahdollisuus on merkittävä puute pakkoavioliittoon joutuneen oikeuksien kannalta. Pelkkä avioliiton kumoaminen ei riitä turvaamaan avioliittoon pakotetun oikeuksia, vaan mahdollistaa hyväksikäytön jatkumisen. Kokoomusnaiset kannattaa avioliiton pakottamisen kriminalisointia avioliittolain uudistamisen yhteydessä.

Kokoomusnaiset ilmaisevat pettymyksensä hallituksen kyvyttömyyteen edistää hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta pakkoavioliiton mitätöinnistä sekä näköalatonta otetta, jossa pakkoavioliiton kriminalisointi on sivuutettu kokonaisuuden valmistelussa.

Jaa sisältö: