04.11.2023

Suomessa suurimmat tasa-arvo-ongelmat liittyvät työelämään. Räikeimmät epäkohdat liittyvät hoivavastuun epätasaiseen jakautumiseen ja sen vaikutuksiin koko uralle sekä raskaussyrjintään. Lisäksi naisten palkkakehitys junnaa huolestuttavasti paikoillaan.

Naisten palkkapäivää vietetään 4.11. Naisten palkkakehitys on jäänyt miehistä jälkeen, eikä muutosta kohti palkkatasa-arvoa ole juurikaan tapahtunut viime vuosina. Naisen euro on 84 senttiä, ja luku on kiikkunut 80 sentin tietämillä jo vuosikausia. Luku on siis lähes sama kuin sata vuotta sitten! Tällä tahdilla sukupuolten välisten palkkaerojen umpeen kuromiseen maailmassa menee yli 200 vuotta ja Suomessa palkkatasa-arvo saavutettaisiin vasta vuonna 2090.

Tarvitsemme tasa-arvoisempaa työelämää ja palkkatasa-arvoa jo ennen tätä. Ei voi olla niin, että sukupolvesta toiseen naiset joutuvat samojen ongelmien äärelle työelämässä. Samasta työstä tulee maksaa sama palkka, ja tasa-arvotyö tulee ulottaa myös yrittäjien rahoitukseen.

Orpon hallituksen hallitusohjelmasta löytyy vahvoja kirjauksia palkkatasa-arvon puolesta. Hallitus esimerkiksi edistää samapalkkaisuuden periaatetta. Hallitus aikoo jatkaa kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa valtion ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Palkka-avoimuuden lisääminen on yksi keino taklata ongelmaa, sillä siten saamme selittämättömät palkkaerot näkyviin. Hallitus edistää palkka-avoimuutta EU-direktiivin minimisäännösten mukaisesti.

On myös tärkeää kytkeä palkkaan liittyvät ratkaisut osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Naisten pienempiin palkkoihin vaikuttaa myös se, että nuorten koulutus- ja siten myös uravalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneita. Siksi myös sukupuoliroolien purkamisella on tärkeä rooli palkkatasa-arvoon pääsemisessä. Orpon hallitus selvittää toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää ammattialojen sukupuolen mukaista eriytymistä.

Toivottavasti emme ole samanlaisessa palkkakuopassa vielä seuraavankin sadan vuoden päästä. Selittämättömille palkkaeroille ei ole sijaa meillä Suomessa, jossa pidämme itseämme tasa-arvon mallimaana.

Jaa sisältö: