12.05.2023


Kansainvälistä sairaanhoitajan päivää vietetään joka vuosi 12.5. hoitotyön oppiäidin ja esikuvan Florence Nightingalen syntymäpäivänä. Florence Nightingalen toimintaa ilmensi ihmisen elämän kokonaisuuden huomioiminen sekä tutkitun tiedon ja käytännön yhdistäminen. Hän mm. osoitti tilastojen avulla hygienian merkityksen sairaanhoidossa.

”Nykyaikaista sairaanhoitoa ei luonut laupea sisar vaan rohkea visionääri, joka puhui päättäjät puolelleen tarkoilla tilastoillaan,” kirjoittaa Hannu Pesonen Tiede-lehdessä 7.3.2018. Artikkelin nimi on osuvasti: ”Florence Nightingale teki oman sotensa taidolla.”

Minuun on tehnyt vaikutuksen myös Nightingalen ohje, että” ihmisen tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti, mutta sen lisäksi hoitajan pitää ymmärtää, että potilaan koirakin tarvitsee ruokaa”.

Näitä Florencen oppeja olen itsekin eri tehtävissäni pyrkinyt noudattamaan.

Tutkittu ja käytännössä koeteltu tieto on tärkeää, kun politiikassa tehdään päätöksiä. Olen monesti sanonut, että kolikolla on aina viisi puolta ja ne kaikki pitää katsoa ja arvioida. Ja perustelut kaikille päätöksille pitää löytyä tutkitusta tiedosta. ”FMS-metodi” eli From My Stetson ei missään päätöksenteossa johda hyvään tulokseen.

Tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistämisen avulla kehittyy myös ennakoijaksi, mitä erityisesti politiikassa tarvitaan. Sitä kutsutaan politiikassa ”poliittiseksi nenäksi”, jonka avulla aistitaan tulevia tapahtumia.

Tärkeä ”Florence-oppi” on ihmisen ja hänen elämänsä kokonaisuuden ymmärtäminen kaikessa
päätöksenteossa.

Kansanedustajana, ministerinä ja puhemiehenä minuun on otettu yhteyttä monissa ihmisen elämään liittyvissä asioissa. Kaikkiin niihin tulee suhtautua vakavasti ja ratkaisuhakuisesti. Samoin kuin hoitotyössäkin.

Kun ihminen sairastuu, vaikuttaa se koko lähipiirin. Sairaanhoitajan on joskus ohjattava läheisiä syömään ja nukkumaan. Ja on huolehdittava, että myös mahdollisilla potilaan kotieläimillä on huolehtijansa.

Samoja selkeitä, tavallisen elämän ohjeita tarvitaan usein myös niissä yhteydenotoissa, joita päättäjänä selvittelen. Ja henkilön lähiyhteisö on aina huomioitava.

Sama tilanne on kaikessa politiikan teossa. Edessämme on vaikeita ja monimutkaisia ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisuja. Useimmiten kuitenkin auttaa, että lähdetään siitä, mikä on ihmiselle paras ja perustetaan päätökset tutkittuun tietoon. Ja huomioidaan sekä ongelmat että niiden ratkaisut kokonaisvaltaisesti.

Hyvää kansainvälistä sairaanhoitajan päivää. Muistetaan Florence Nightingalen opit – myös politiikassa.

Paula Risikko
kansanedustaja
TtT
sairaanhoitaja vuosimallia 1983

Jaa sisältö: