22.04.2020

Suomessa on puhuttu paljon perheiden lapsiluvun pienenemisestä sekä huoltosuhteen muuttumisesta tulevien vuosikymmenten aikana. Monesti mietitään syitä siihen, miksi pariskunnat eivät enää halua lapsia, mutta maassamme on paljon pariskuntia, joiden lapsitoiveet eivät yksinkertaisesti toiveista huolimatta toteudu.

Yksi lapsihaaveiden ulkopuolella pitkään ollut ryhmä on ollut samaa sukupuolta olevat pariskunnat. Vasta vuodesta 2017 alkaen heillä on ollut lain mukaan mahdollisuus perheen ulkopuoliseen adoptioon. Aihe on nostanut esille monenlaisia tunteita, kuten tämän tyyppisissä asioissa usein on tapana. Lapsen edun mukaista kuitenkin loppupeleissä on ennen kaikkea se, että lapsi kokee rakkautta, turvaa ja kannustavaa kasvatusta – kaikki asioita, joiden tarjoaminen onnistuu samaa sukupuolta olevilta pareilta siinä missä eri sukupuolta oleviltakin pareilta.

Suomessa ihmisten itsemääräämisoikeutta tai oikeutta päättää omasta kehostaan on pidetty melko absoluuttisina oikeuksina. Ihmisten halu tai motiivien kyseenalaistaminen ovat tabumaisia puheenaiheita, mutta jostakin syystä samaa sukupuolta olevien parin kohdalla näin ei ole ollut. Julkisessakin keskustelussa moni on katsonut oikeudekseen arvostella, arvottaa ja epäillä.

Tänään olemmekin saaneet lukea mukavia uutisia (https://yle.fi/uutiset/3-11313330) siitä, että ensimmäiset adoptiot on vahvistettu samaa sukupuolta oleviin perheisiin. Olemme kulkeneet pitkän tien, että tämä on muuttunut mahdolliseksi. Keskeisimmät vasta-argumentit liittyvät ”luonnollisuuteen”. Se, mitä sillä milloinkin tarkoitetaan, on tosin jäänyt epämääräiseksi. Jos olisimme tilanteessa, jossa asiat tehtäisiin aina siten, kuin ”luonto on tarkoittanut”, taitaisimme edelleen elää melko alkukantaista elämää ilman nykyajan mukavuuksia. Lopulta kaikkein luonnollisin ajatus on, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia ja rakkaus on rakkautta. 

Maailma on taas muuttunut hieman tasa-arvoisempaan suuntaan ja hyvä niin. Adoption toteutuminen vaatii pitkän ja kalliinkin prosessin, joten äkillisestä päähänpistosta adoptiossa ei ikinä ole kyse. Pariskunta käy läpi neuvonnan ja haastattelut, joissa kartoitetaan hakijoiden valmiuksia adoptioon. Myös lapsensa adoptioon antavilla on oikeus esittää toiveita adoptioperheestä. Keskeisintä adoptiossa on se, että perhe vastaa lapsen tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokoomus on hyväksynyt aloitteen samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeudesta puoluekokouksessaan vuonna 2008. Hienoa, että vihdoin aloite on muuttunut ensimmäisiksi konkreettisiksi onnen tunteiksi perheissä. Lämpimät onnittelut perheille yhteisellä tiellä! 

Jaa sisältö: