18.10.2016

Toimittaja Teija Sutinen (HS 17.10) toivoi puolueilta näkemystä siitä, miten yhteiskunnan halutaan tukevan vanhempien valintoja. Keskustelua tarvitaan, sillä nykyinen perhevapaajärjestelmä heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja jättää osan varhaiskasvatuksesta eniten hyötyvistä lapsista sen ulkopuolelle.

Kokoomus on käynnistänyt oman työryhmänsä pohtimaan perhevapaajärjestelmän uudistamista. Tavoitteenamme on perhevapaamalli, joka tukisi nykyistä paremmin työllisyyttä, työelämän tasa-arvoa, tasavertaista vanhemmuutta sekä lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Mallin tulisi pystyä huomioimaan erilaisten perheiden tilanteet, ja joustamaan niissä yksilöllisesti.

Perhevapaauudistuksessa ei ole kyse yksittäisten tukien sorvaamisesta tai leikkaamisesta, vaan kokonaisuudesta, jossa jokainen pala vaikuttaa toiseen. Kokoomus on pitänyt esillä mallia, jossa ansiosidonnainen perhevapaa kestäisi pidemmän ja kotihoidontuki lyhyemmän aikaa. Malli vahvistaisi vanhempien vapautta valita, eivätkä perheet joutuisi tekemään päätöstä hoitomuodosta vielä 8-9 kuukautta vanhan lapsen kanssa. Kokonaissumman, joka järjestelmään käytetään, olisi tässäkin mallissa syytä säilyä ainakin nykyisellään.

Tähän asti perustavimmanlaatuisen pohdinnan perhevapaista on tehnyt SAK. SAK:n malli joustavoittaisi perhevapaita ja antaisi perhevapaiden palikat vanhempien koottavaksi. Malli tukisi nykyistä paremmin myös erilaisia perheitä, elämäntilanteita ja valintoja. Kokoomuksen mielestä SAK:n esittämä malli perhevapaiden uudistamisesta vahvistaisi mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä työelämässä että varhaiskasvatuksessa.

Sipilän hallitus sopi vuosi sitten ensimmäistä kertaa strategisesta hallitusohjelmasta. Lyhyemmän ohjelman tarkoituksena oli, että se jättää mahdollisuuden reagoida esille nouseviin haasteisiin. Kokoomuksen mielestä perhevapaajärjestelmän uudistaminen voidaan toteuttaa jo tällä hallituskaudella. Uudistus myös tukisi hallitusohjelman strategista tavoitetta: Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta. Sopiva paikka päätöksille voisi olla hallituksen puoliväliriihi.

Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

Opetus- ja kulttuuriministeri

Sofia Vikman (kok.)

Kansanedustaja, Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 18.10.2016.

Jaa sisältö: