31.08.2017

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman iloitsee hallituksen budjettiriihessä tekemästä päätöksestä, jonka mukaan Kokoomuksen tavoite uudistaa perhevapaat tällä vaalikaudella toteutuu. Uudistuksessa edistetään paluuta perhevapailta työelämään ja lisätään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Vikman toteaa uudistuksen olevan hallitukselta välttämätön teko lapsien ja perheiden hyvinvoinnin sekä vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvon puolesta.

”Viimein pääsemme rakentamaan perhevapaita, jotka tarjoavat enemmän joustoa perheille oman arkensa järjestämiseen sekä sujuvuutta perheen ja työn yhdistämiseen. Se on lapsen etu. Parantamalla nuorten naisten työmarkkina-asemaa edistämme myös hallituksen työllisyystavoitteita”, sanoo Vikman.

Vikman toteaa, että perhevapaiden uudistaminen vielä kuluvalla vaalikaudella on ollut puolueelle tärkeä tavoite. Kokoomus asetti tavoitteensa perhevapaauudistukselle Perheet ja työelämä -asiakirjassa, jonka valmistelusta Vikman vastasi.

”Kokoomuksen perhevapaamalli on erinomainen pohja uudistukselle. Mallimme täyttää kaikki hallituksen budjettiriihessä uudistukselle sopimat reunaehdot. Uuden perhevapaamallin on määrä astua voimaan jo vuoden 2019 alusta. Kyseessä on todellinen voitto Suomen perheille ja naisille”, sanoo Vikman.

Uudistus toteutetaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten sekä lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa. Vikmanin mukaan tärkeintä uudistuksessa on valinnanvapauden ja joustavuuden lisääminen sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen. Hän korostaa, että kyse ei saa olla vain yksittäisten tukien muokkaamisesta, vaan kokonaan uudesta perhevapaakokonaisuudesta.

Perhevapaaetuuksien uudistukselta haetaan työllisyyttä vahvistavia vaikutuksia julkisen talouden raamien puitteissa. Hallituksen esitys uusiksi perhevapaiksi annetaan syksyllä 2018.

Lisätiedot:

Sofia Vikman
kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja
040 568 3777
sofia.vikman@eduskunta.fi

Jaa sisältö: